UEGW2018

UEGWeek2018

Dear Colleagues (PDF version)

United European Gastroenterology (UEG) Week is Europe's premier meeting and one of the world-leading Gastroenterology events. This year’s congress in Vienna from October 20-24, 2018 will again cover a wide range of digestive disease areas, cutting-edge post-graduate teaching sessions, some of the best GI abstracts, posters and simultaneous live streams to a global audience. Have a look at our UEG Week 24/7 platform (www.ueg.eu/week/24-7) with over 550 on-demand recordings from last year’s UEG Week to catch a glimpse of the scientific spectrum at our annual UEG Week. In this spirit of “sharing the future of digestive health”, world-renowned experts will again gather to discuss the latest advances in our field, from new digestive health research to state-of-the-art clinical practice.

We expect 13,000 onsite attendees from across the globe and 1,500 online followers through our UEG Week live stream. Therefore, submitting your abstract to UEG Week is a unique opportunity to make your scientific achievements visible for a large audience who shares your interest in gastroenterology and hepatology.

Undoubtedly, UEG Week is THE place for clinicians and scientists from all around the globe to present their best work. For everyone interested in any aspect of digestive health and disease there is a comprehensive programme organised in innovative, interactive and exciting formats. As in previous years we will have a large number of sessions dedicated to oral presentations of original research, and printed posters will also be presented as E-Posters on E-Poster Terminals all over the congress centre. Moreover, small group sessions, entitled “Posters in the Spotlight” will give the poster presenters possibilities to discuss their scientific findings in depth with experts in the field. Finally, best scoring abstracts and most controversial research data will be presented in our exciting format of fast-paced oral presentations, the Abstracts on Fire.

Exposure for your scientific work continues after the congress: all abstracts are permanently featured in UEG’s Education (www.ueg.eu/education) , the biggest resource for gastroenterologists in the world and are published in the UEG Journal, now within the top 25% of GI and hepatology journals!

Abstracts, Clinical and Video Cases for UEG Week 2018 may be submitted until April 20, 2018. Note that abstracts presented previously at national or international meetings may be submitted providing this is declared but that we particularly welcome work not previously presented at international meetings. Submitting abstracts for UEG Week is free of charge. 2 of 2

UEG is dedicated to providing young clinicians and scientists with a first-class congress experience and we are eager to deliver a platform to link people within the global GI community. Various attractive incentives especially for younger delegates make it as convenient and cost effective as possible to come to UEG Week:

 UEG Week registration fee for a fellow in training if registered until May 17 is € 200

 Registration fee for a fellow in training for the Postgraduate Teaching Programme is € 100

 The best 510 abstracts receive a Travel Grant up to € 750 (one third of which are reserved for presenters from economically disadvantaged countries)

 The best 5 abstracts receive the Top Abstract Prize in the amount of € 10,000

Further prizes and grants that are offered to support abstract submitters to present their research on the international stage:

 Poster Champ Award for best daily posters: free registration for the Postgraduate Teaching Programme at the upcoming UEG Week

 National Scholar Award: recognition for the best abstract from your country, presented by a co-author below the age of 35

 Oral Free Paper Prize in each Free Paper - and Posters-in-the-Spotlight Session.

We hope we have convinced you that UEG Week Vienna has to be part of your congress calendar 2018 and look forward to receiving your scientific work. To find out more about UEG Week Vienna, including delegate registration, abstract submission and practical information visit our UEG Week website

We look forward to welcoming you to UEG Week in Vienna – the premier event in 2018 for digestive health and disease!

Paul Fockens Herbert Tilg

UEG President UEG Scientific Committee Chair

Hagedorn Prisen 2018

asbjoern mohr drewes presse web

Professor Asbjørn Mohr Drewes, Aalborg Universitetshospital, modtager Hagedorn Prisen 2018 for sit pionerarbejde inden for forskning i smerter og mave-tarm-sygdomme. Prisen er på 1,5 mio. kr. og uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden. Læse mere om prisen og Asbjørn Drewes

Tilmelding til Hagedorn 2018 prisuddeling

Helge Worning mindeord

Helge Worning

9.1 192930.9  2017

Mindeord som pdf

Et af fyrtårnene indenfor dansk gastroenterologi og en pioner indenfor klinisk og videnskabelig pancreatologi er afgået ved døden.

Helge Worning var i sjældent grad et menneske som ”kunne alt”. Han var en dygtig og grundig forsker, en kompetent og erfaren kliniker, en blændende leder og et menneske med stor fagpolitisk indsigt. Ingen som kom i kontakt med Helge kunne være i tvivl om hans appetit på livet, hans usædvanlige hurtige og effektive forstand, hans skarpe og præcise formuleringsevne, hans klæbehjerne, flid og fantasi.

I 1968 forsvarede han sin disputats. Den udgik fra Blegdamshospitalets medicinske afdeling og centrallaboratorium. Baseret på fysiologisk indsigt og teoretisk reflekteret bekræftede han, at måling af den eksterne pancreasfunktion kunne gennemføres ved analyse af duodenalindholdet efter måltidsstimulation. Dermed blev en værdifuld pancreasfunktionstest indført i Danmark, som siden har været referencetest for den eksterne pancreasfunktion.

Helge blev overlæge ved medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Glostrup i 1969. Hans kliniske indsigt gjorde det meget lærerigt og fascinerende at være ansat som læge i afdelingen. Fejl og sløseri blev påtalt velformuleret og altid så velunderbygget at vi ansatte forstod og accepterede irettesættelsen. Ledelsesproblemer eksisterede ikke på afdeling F, ledelsen lå indiskutabelt i Helges hænder. Mange af landets bedste gastroenterologer har haft ansættelse på medicinsk afdeling F, som tillige havde en omfattende og bred funktion indenfor moderspecialet intern medicin, hvilket gjorde afdelingen til en af landets bedste uddannelsesafdelinger.

Helge var inspirator til flere disputatser og hans foredrag og indlæg var præget af elegance og kritisk sans. Han skrev kapitler i lærebøger og var værdsat og respekteret i internationale pancreatolog-kredse. I 1965 deltog Helge i det stiftende møde i European Pancreatic Club i London, og i 1975 var han arrangør af dette selskabs møde i København. I mange år deltog Helge i de videnskabelige pancreatologiske aktiviteter og hans hustru, Inger-Lise, var ham en stor støtte ved mødernes sociale arrangementer.

Da Dansk Gastroenterologisk Selskab blev stiftet i 1971 blev Helge valgt som foreningens første formand, en post han bestred i 4 år. Herefter var han i mange år et aktivt medlem som løftede en række opgaver for det faglige selskab. Helge var derfor et naturligt valg som redaktør af festskriftet der udkom i anledning af Dansk Gastroenterologisk Selskabs 25-års jubilæum i 1996. Samme år udnævntes han til æresmedlem i selskabet. I 1989 blev Helge tildelt den store Nordiske Gastropris.

Helges hurtige hoved, præcise formuleringer og store arbejdsevne gjorde man brug af i lægefaglige og sundhedspolitiske sammenhænge. I 1993 blev han lægelig direktør i Københavns Amts Sygehusvæsen, vigtige planer blev udarbejdet for specialefordelingen i sygehusvæsenet, men hans format passede ikke godt til den daværende politiske ledelse i Københavns Amt, og fra 1996 genoptog han sit kliniske arbejde på hospitaler i Jylland og på Grønland. Hans arbejdsevne var stadig stor og han var over 80 år da han sluttede som medlem af det psykiatriske patientklagenævn i København.

Helge blev enkemand i 2004 efter mere end 50 års ægteskab med Inger-Lise, men efter hendes død fik han 10 gode år sammen med Hanne Steensgård.  Da Hanne døde for godt et år siden tog det meget hårdt på Helge. Han havde i flere år lidt af svær arteriosklerotisk hjertesygdom, hvad han ikke lod sig mærke med. Vore tanker går til døtrene Anne og Dorthe.

Peter Bytzer

Finn W. Henriksen

Jannik Hilsted

Steen Larsen

Else Philipsen

Simon J. Rune

UEG Research Prize 2018

PDF-opslag

Every year, UEG awards € 100,000 for excellence in basic science, translational or clinical research in the areas of gastroenterology, hepatology and related disciplines. The prize addresses active, well-established researchers whose science has had or will have crucial impact on digestive health. The prize is designated to support a future scientific research project from early stage to successful conclusion. Please find all details on criteria and election process as well as your application form online. Application deadline is May 1, 2018. Se nærmere i pdf-opslaget.

SADE kursus 2018

SADE2018

COURSE VENUE:

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen, Norway

Please register at www.sade.dk

Folder