Events

11 / 04 / 2018
EASL 2018
12 / 04 / 2018
Nordic Symposium - Current treatment of Achalasia
19 / 04 / 2018
ESGE DAYS 2018
17 / 05 / 2018
Forskningsudvalgets Forårsmøde
18 / 05 / 2018
ILCA SCHOOL OF LIVER CANCER 2018
31 / 05 / 2018
Introduktionskursus i gastrointestinal ultralyd
14 / 06 / 2018
INTERNATIONAL LIVE ENDOSCOPY COURSE
15 / 06 / 2018
YDSGH SOMMERMØDE
22 / 08 / 2018
Intensivt ERCP kursus 3 dage
31 / 08 / 2018
DSGH ÅRSMØDE 2018
13 / 09 / 2018
50 YEARS WITH ERCP
14 / 09 / 2018
ILCA 2018
20 / 10 / 2018
UEGW 2018

Hvem er Y-DSGH

Hvad er Yngre Gastroenterologer & Hepatologer/ Hvem er vi ?

Yngre Gastroenterologer og Hepatologer er et udvalg under DSGH for alle studerende og læger med ønske om specialisering indenfor gastroenterologi og hepatologi. Vores formål er trefoldigt:

  • At støtte og gennemføre kursus- og mødeaktiviteter indenfor uddannelse, endoskopi og forskning.
  • At støtte op om sociale aktiviteter hos kommende gastroenterologer og hepatologer med henblik på at skabe grobund for fremtidigt samarbejde på tværs af afdelinger og regioner.
  • At gøre brugbar information om relevante kurser, selskaber, guidelines, instrukser m.m. tilgængelig for alle med interesse i gastroenterologi og hepatologi.

Udvalget for Yngre Gastroenterologer og  Hepatologer består af 6 yngre læger samt medlem af DSGH’s bestyrelse som tovholder. Formanden for udvalget har møderet ved DSGH’s bestyrelsesmøder.

 Find os på

 

 
 
 
 
Mødereferater: