Årsmøde 2022 – Abstract submission

Tilmelding af abstracts til årsmødet er åben indtil 19/8-22 kl 12.

Abstracts må max fylde 250 ord (eller 220 ord og en figur eller tabel) og skal indeholde følgende: Titel, forfattere inklusive e-mail til korrespondance med præsenterende forfatter, institutioner og struktureret abstract.

Abstracts vil blive udvalgt til enten foredragskonkurrencen eller e-poster præsentation med en kort præsentation på storskærm efterfulgt af diskussion.

Abstract sendes til Lise Lotte Gluud, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, E-mail Charlotte.Nissen.Ravn@regionh.dk