Søg
Close this search box.
Indlæser Begivenheder

Symposium i Palliation for Gastroenterologiske Læger og Sygeplejersker, Severin Kursuscenter, Middelfart

Cirrose-interessegruppen under DSGH og Interesse-konsortiet i Palliation ved Leversygdom har arrangeret et palliationssymposium den 18. november 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

“Symposium i Palliation for Gastroenterologiske Læger og Sygeplejersker”

Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Dato: 18. november 2024

Symposiet øger viden om og praktisk tilgang til tidlig palliation for patienten med kronisk leversygdom, og giver redskaber til struktureret palliation i den kliniske hverdag.

Vi glæder os til at se jer til en dag med ny viden og netværk!

Tilmelding:

Via følgende link: https://dsgh.nemtilmeld.dk/48/

Egenbetaling er 250 kr. ved tilmelding.

Program:

09.30 – 10.00 Registrering og kaffe  
10.00 – 10.10 Velkomst og dagsorden Mette Munk Lauridsen, Nina Kimer
10.10 – 10.20 Fælles Hepatologisk Palliation i Danmark, LiverCare konsortiet Mette Munk Lauridsen, Ane Teisner
10.20 – 11.20 Palliativ tilgang til patienten med kronisk leversygdom Sygeplejerske Janni Mendahl, Herlev-Gentofte Hospital
11.20 – 11.30 Pause  
11.30 – 12.30 Total Pain begrebet: Totalsmerten med fokus på åndelige smerter og åndelig omsorg. Professor Niels Kristian Hvidt, Odense Universitetshospital
12.30 – 13.20 Frokost  
13.20 – 13.40 Palliation og forskning i Danmark – LiverCare opstart – Et pitch Lea Ladegaard Grønkjær, Malene Barfod O’Connell
13.45 – 14.45 Palliation i praksis:

Hvordan inddrager man tidlig palliation i den kliniske hverdag?

Redskaber til behovsvurdering

Kirstine Bethien, Palliativ Enhed, Amager-Hvidovre Hospital
14.45 – 15.15 Kaffe  
15.15 – 16.15 Livet med alvorlig multisygdom – Hvordan sundhedsprofessionelle kan møde eksistentiel lidelse gennem den medmenneskelige samtale. Cheflæge Kristoffer Marså, Nordsjællands Hospital

 

16.15 – 16.30 Evaluering, tak for denne gang Nina Kimer

 

Om oplægsholderne:
Janni Mendahl
er Klinisk sygeplejerskespecialist i Lindrende Behandling på Herlev og Gentofte hospital.
Niels Kristian Hvidt er Professor i Eksistentiel og Åndelig Omsorg ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet (SDU)
Kirstine Benthien er seniorforsker og leder af forskningen i Palliativ Enhed på Amager og Hvidovre Hospital samt lektor på REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Kirstine har baggrund som sygeplejerske og forsker i palliation, sammenhængende patientforløb og kompleks kronisk sygdom. Kirstine er særligt optaget af at gøre palliation tilgængelig for patienter med behov – uanset diagnose.
Kristoffer Marså er Cheflæge afdelingen for multisygdom, Nordsjællandshospital, speciallæge i Lungemedicin og fagområdespecialist i palliativ medicin.
Kristoffer arbejder med at udvikle patient centreret tilgang til mennesker med høj skrøbelighed på baggrund af multisygdom og alder. Forskning indenfor rehabilitering, palliation og overlappet mellem de to.

Arrangører:
Interesse-konsortiet i Palliation ved Leversygdom.
Cirrose interesse-gruppen, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Programmet sponsoreres af Norgine Denmark A/S.