Søg
Close this search box.

Behandling af blødende gastroduodenale ulcera

Siden forrige udgave af retningslinjen for behandling af patienter med ulcusblødning er der publiceret en lang række studier på området og den opdaterede retningslinje indeholder på den baggrund ændringer i forhold til anbefalinger relateret til bl.a. timing af gastroskopi, anvendte transfusionstærskler, valg af endoskopisk terapiform, monitorering efter endoskopisk behandling og selektion af patienter til profylaktisk embolisering. Af udvalgte nye anbefalinger i den opdaterede retningslinje kan nævnes:

  • Patienter med mistænkt ulcusblødning, der responderer på kredsløbsstabiliserende behandling, anbefales gastroskoperet i tidsrummet 6-24 timer efter ankomst til sygehus
  • Anvendelse af Over-the-scope clips anbefales til behandling af blødende ulcerationer, hvor man ikke kan opnå hæmostase med konventionel endoskopisk behandling (injektion af adrenalinsaltvand, elektrokoagulation eller hæmoclips)
  • Patienter med duodenalsår med pågående blødning og kredsløbspåvirkning anbefales konfereret med tertiært center mhp. behandling med profylaktisk embolisering inden for 24-48 timer efter opnået endoskopisk hæmostase

God læselyst!

Mvh.

Forfatterne