DSGH’s Takeda Uddannelseslegat 2022

1 legat á 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet i september 2022.

Legatet uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet gastroenterologi og hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med besøget skal være at opnå indsigt i eller få specifikke færdigheder indenfor et defineret (specialerelateret) udviklings – eller forskningsområde.

Krav til ansøgning:

Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side

CV (max 1 A4 side) inkl. max. 5 væsentligste publikationer

Kort projektbeskrivelse (max 1 A4 side) for det udviklingsområde der ønskes afklaret med et studiebesøg, godkendt (underskrevet) af vejleder/leder på projektafdelingen

Ansøgningsfrist: dato: 1. august 2022

Ansøgning sendes til: DSGH sekretær Klaus Theede (sekretaer@dsgh.dk)

Krav til ansøger:

Læge, der stiler mod eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Medlem af DSGH

Accept fra den afdeling hvor udviklingsområdet er forankret

Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge

Kort oral præsentation (5 min) af projekt og udbytte af besøg ved efterfølgende DSGH årsmøde.

Behandling af ansøgning:

Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH.