Fellowship i avanceret endoskopi – opstart i 2023 – Svarfrist 1. november 2022

Formål:
Uddannelse i avanceret endoskopi i et af 3 forløb. Efter endt fellowship vil den uddannelsessøgende læge have erhvervet et basalt kendskab til avanceret endoskopi,  mhp videre uddannelse og udvikling i egen afdeling.

Målgruppe:
Speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi/hepatologi.

Indhold:
Kursisten vil få et klinisk ophold på 3 mdr med hands-on træning i en af 3 forløb, nedre avanceret, øvre avanceret eller ERCP/EUS, tidsmæssig placering planlægges med kursisten.

Læs mere her