Ph.D og disputats forsvar

PhD Forsvar
 

Hvem: Katrine Carlsen, MD

Hvornår:  8 June 2018 14:00

Hvor: Copenhagen University Hospital, Hvidovre, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, Auditorium

Hvad: PhD defense: Disease self-management and HRQoL in children and adolescents with Inflammatory Bowel Disease

Vejledere: Pia Munkholm, professor, overlæge, dr.med. (hovedvejleder) Nordsjællands Universitets hospital, Vibeke Wewer, Overlæge PhD (medvejleder) Lene Riis, overlæge, PhD, klinisk lektor (medvejleder)

***

 

Vi opfordrer Jer til at skrive til DSGH's lægelige sekretær

med information om Ph.D. og disputats projekter samt information om Ph.D og disputats forsvar (titel, dato og kontakt). Forsvar vil blive annonceret i DSGH's kalender.