Ph.D og disputats forsvar

PhD Forsvar
 

***

 

Vi opfordrer Jer til at skrive til DSGH's lægelige sekretær

med information om Ph.D. og disputats projekter samt information om Ph.D og disputats forsvar (titel, dato og kontakt). Forsvar vil blive annonceret i DSGH's kalender.