Generalforsamling i DSGH fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 
fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Torben Knudsen
 3. Fremlæggelse af regnskabet v. Signe Wildt
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2022-23 v. Signe Wildt
 5. Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
 6. Forslag
  1. Ændring af kommissorier for endoskopiudvalg og udvalget for speciallægeuddannelsen.
  2. Oprettelse af udvalg for møder og kursusaktiviteter
 7. Valg til bestyrelse: 3 bestyrelsesmedlemmer er valgt i 2021 og er ikke på valg. 4 bestyrelsesmedlemmer (herunder næstformand) er på valg, herunder 2, der modtager genvalg (Torben Knudsen + Signe Wildt).
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest 21. juli 2022 – sekretaer@dsgh.dk

 

Torben Knudsen

Formand, DSGH