Høring – Evidensrapport: Populationsdannelsen, indikatorer og standarder for Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske tarmsygdomme (DANIBD)

Arbejdet med den kommende rkkp database ”DANIBD” nærmer sig afslutningen. VI vil meget gerne have, at medlemmerne engagerer sig i høringsfasen, hvorfor vi her fremsender relevant høringsmateriale. VI ved godt at tidspunktet her op til sommerferien kan være ubelejligt, men håber alligevel på at medlemmerne vil vurdere og kommentere på materialet.

Til forskel for forgængeren ”BIO-IBD” ekstraheres alle data fra de centrale sundhedsregistre og der skal derfor ikke indtastes data. Det håber vi man vil se som en forskel, omend det naturligvis sætter en naturlig grænse for hvilke indikatorer, der kan udvikles.

Eventuelle kommentarer bedes sendt via mail til selskabets sekretær sekretaer@dsgh.dk  senest d 20/7, således at vi kan koordinere en tilbagemelding i DSGH regi.

På vegne af DSGH bestyrelsen
Formand Torben Knudsen