Nedlagte interessegrupper

Arbejdsgruppen til etablering af en landsdækkende IBD-database har afsluttet sit arbejde.

Databasen til registrering af patienter med inflammatorisk tarmsygdom i behandling med biologisk medicin vil blive sat i drift ultimo 2015 (foreløbig dato er 1/9-2015).

Arbejdsgruppens formand, overlæge, dr.med. Niels Thorsgaard, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning fremlagde den 5. september 2014 på DSGH's årsmøde detaljer omkring den nye database. Der vil blive nedsat en styregruppe til at koordinere det videre etableringsarbejde.


 

Den nu opløste arbejdsgruppes sammensætning var følgende:

  • Overlæge, dr.med. Niels Thorsgaard, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning (formand)
  • Overlæge, dr. med. Lisbet Ambrosius Christensen, Medicinsk afdeling V, Århus Kommunehospital (repræsentant for Region Midt)
  • Specialeansvarlig overlæge Inge Nordgaard-Lassen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital (repræsentant for Region Hovedstaden)
  • Overlæge, ph.d. Ida Vind, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden.
  • Overlæge, ph.d Signe Wildt, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus (repræsentant for Region Sjælland)
  • Overlæge Bent Jakobsen, Ålborg Sygehus Nord (repræsentant for Region Nord)
  • Overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen, Mavetarm-medicinsk afdeling S, Odense Universitetshospital (repræsentant for Region Syd)

Daværende formand for DSGH’s bestyrelse (Flemming Bendtsen) var bestyrelsens kontaktperson til arbejdsgruppen.


Læs kommissorium HER

logosmall