DSGH's udvalg

Udvalgenes medlemmer udpeges af bestyrelsen

DRG udvalg
 
Mark Ainsworth (formand), Herlev Hospital (2017)
 
Troels Havelund, Odense Universitetshospital (2011 & 2015)
 
Jan Falborg Fallingborg, Aalborg Universitetshospital (2011 & 2015)
 
Mette Kjær, Rigshospitalet (2016)
 
Peter Ott, Aarhus Universitetshospital (2011 & 2015) 
 
Kontaktperson i bestyrelsen: Inge Nordgaard-Lassen
 

Kommisorium for DRGudvalget

 

Endoskopi udvalg

Bo Søndergaard (formand), Hvidovre Hospital (2010 & 2014)

Michael Harreskov Larsen (kasserer), Odense Universitetshospital (2013)

Finn Møller Pedersen, Odense Universitetshospital (2014)

Per Ejstrud, Aalborg Universitetshospital (2011 & 2015)

Kontaktperson i bestyrelsen: Peter Holland-Fischer

Kommisorium for endoskopi udvalget (pdf)

Per Ejstrud og Bo Søndergaard er valgt til SADE 's bestyrelse

 

Selskaber og foreninger:

SADE  Scandinavian Association for Digestive Endoscopy
ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy
ASGE American Society for Gastrointestinal Endoscopy

 

Endoskopi Guidelines:

ASGE guidelines prepared by the ASGE Standards of Practice Committee
 
BSG British Society of Gastroenterology, guidelines on endoscopy
 
OMED Guidelines World Organisation of Digestive Endoscopy Guidelines
 
ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy Guidelines

 

Endoskopi Atlas: 

Atlas of Gastrointestinal Endoscopy  http://www.endoatlas.com 
El Salvador Atlas of gastrointestinal videoendoscopy  http://gastrointestinalatlas.com/
Atlas der Gastroenterologischen Endoskopie  http://www.endoskopischer-atlas.de/ 

 

 

 

 

Andre Atlas:

Anatomy Atlases: digital library of anatomy information

 

Forsknings udvalg

Henning Grønbæk (formand), Aarhus Universitetshospital (2012 & 2016)

Johan Burisch, Bispebjerg Hospital (2016)

Lise Lotte Gluud, Hvidovre Hospital (2017)

Jens Kjeldsen, Odense Universitetshospital (2017)

Søren Schou Olesen, Aalborg Universitetshospital (2014)

Kontaktperson i bestyrelsen: Henning Glerup

Kommisorium for forsknings udvalget (pdf)

 

 

Guideline udvalget

DSGH og DKS fælles guidelineudvalg

Lise Lotte Glud (formand), Hvidovre Hospital (2014)

Jane Møller Hansen, Odense Universitetshospital (2014)

Søren Peter Jørgensen, Aarhus Universitetshospital (2011 & 2014), ad hoc

Michael Festersen, Regionshospitalet Viborg (2014), ad hoc

Anders Neumann, Regionshospitalet Viborg (2017)

Anne Lund Krarup, Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring (2017)

Sandra Bohn, Hvidovre Hospital (2017)

Kontaktperson i bestyrelsen: Annette Dam-Fialla

Kommisorium for guideline udvalget (pdf)

 

Udvalg for speciallægeuddannelse

Ida Vind (formand), Hvidovre Hospital (2012)

Bo Søndergaard (Hovedkursusleder), Hvidovre Hospital (2017)

Anette Mertz Nielsen (PKL vidd.udd.Øst), Hvidovre Hospital (2012)

Georg Jørgensen (PKL vidd.udd.Syd), Odense Universitetshospital (2012)

Jens Frederik Dahlerup (PKL, vidd.udd.Nord), Aarhus Universitetshospital (2012)

Lars Vinter-Jensen, Aarhus Universitetshospital (2012)

Lone Klinge, Odense Universitetshospital (2012)

Lone Larsen, Aalborg Universitetshospital (2017)

Trine Boysen, Sjællands Universitetshospital Køge (2017)

Kontaktperson i bestyrelsen: Erika Bélard

Kommissorium for Udvalg for speciallæge uddannelsen (pdf)

 

Y-DSGH

Anders Berg Lødrup (formand), Aarhus Universitetshospital / Regionshospitalet Silkeborg (2015)

Rune L Wilkens, Bispebjerg Hospital / Rigshospitalet / Hvidovre Hospital (2016)

Anne Rode Olsen, Sjællands Universitetshospital Køge (2015)

Anne-Mette Haase, Aarhus Universitetshospital / Hospitalsenhed Vest, Herning (2015)

Christian Michelsen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg (2017)

Thea Vestergaard, Aarhus Universitetshospital (2017)

Kontaktperson i Bestyrelse: Lone Madsen

Kommissorium for YDSGH (pdf)

 

Årsmøde udvalget

Henning Grønbæk (formand), Aarhus Universitetshospital (2012)

Lise Lotte Gluud (guidelineudvalgs repræsentant), Hvidovre Hospital (2017)

Erika Bélard, Herlev Hospital (2014)

Maja Thiele, Herlev Hospital (2016)

Anne Lund Krarup, Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring (2017)

Jakob Seidelin, Herlev Hospital (2017)

Udvalgets kontaktperson i DGSH's bestyrelse: Erika Bélard

Kommisorium for årsmøde udvalget (pdf)

 

Ultralyds udvalg

Lasse Bremholm (formand), Sjællands Universitetshospital Køge (2016)

Rune L Wilkens, Bispebjerg Hospital (2016)

Peter Thielsen, Herlev Hospital (2016)

Maja Thiele, Herlev Hospital (2016)

Peter Holland-Fischer, Aalborg Universitetshospital (2016)

Udvalgets kontaktperson i DGSH's bestyrelse: Peter Holland-Fischer

Kommisorium for ultralyds udvalget (pdf)


 

 

 

logosmall