Nyheder

Nyheder

Oplysninger til alle patienter med sjældne leversygdomme

FA pdf

Oplysninger til alle patienter med sjældne leversygdomme

Corona dominerer ikke blot medierne, men giver også anledning til bekymring hos mange patienter med leversygdomme. Her er derfor nogle oplysninger og vejledning fra ERN RARE-LIVER; det europæiske netværk af eksperter indenfor sjældne leversygdomme (https://rare-liver.eu/).

Videnskaben kender endnu meget lidt til Corona sygdommen, eftersom der er tale om et nyt virus og en ny sygdom. Ikke desto mindre er der nu indsamlet en vis erfaring, som giver anledning til følgende kommentarer og anbefalinger.

Først og fremmest:

Fortsæt med at tage din immundæmpende behandling i uændret dosis!

Som leverpatient skal du ikke ophøre med din behandling eller reducere dosis. Det er nu tydeligt, at det er langt mere risikabelt at reducere dosis af medicin end at fortsætte behandlingen uændret. Opblussen i den autoimmune leversygdom eller en afstødning af leveren, hvis du er levertransplanteret, er mere farlig!

Ja, der er en risiko for Corona virussygdom, men risikoen er meget mindre, end man får indtryk af via nyhederne, og navnlig er risikoen for jer leverpatienter og patienter, der får immundæmpende medicin mindre end man skulle tro. Det viser opmuntrende data, primært fra Kina og Italien, men også fra andre steder. Det fremgår af disse data, at:

 • Dødeligheden er meget lavere end rapporteret, fordi der er langt flere smittede (ikke-diagnosticerede) tilfælde end i de officielle tal.
 • Risikoen for, at især børn og unge voksne bliver alvorligt syge af Corona virus er meget lav, og
 • Risikoen for patienter, der får immundæmpende behandling, også patienter der er levertransplanterede synes ikke at være øget.

Hvem er i reel risiko for at blive alvorligt syge af Corona virus?

 • Ældre, især ældre mænd
 • Patienter med kronisk luftvejssygdom, såsom astmatikere
 • Sandsynligvis diabetikere

Hvis du tilhører en af disse risikogrupper og/eller er ældre (over 70 år), så bør du være særlig omhyggelig med at undgå kontakt med personer, der har symptomer på luftvejsinfektion, du bør mindske din direkte sociale kontakt, du bør undgå direkte fysisk kontakt med andre end din husstand, og du bør vaske eller afspritte dine hænder, når du har været udenfor hjemmet og berørt ting, som andre for nylig har berørt. Og følg selvfølgelig reglerne og anbefalingerne fra myndighederne når de ændres.

Hvad ved vi?

Dette nye virus kaldet SARS-CoV2, fordi det er en variant af SARS-virus, er nyt, men ikke helt nyt. Andre Corona vira har været tilstede i mange år og forårsager normalt milde luftvejsinfektioner, men både SARS og MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome virus) har forårsaget alvorlige udbrud i de seneste år.

Hvorfor er der så stor bekymring og aktivitet på grund af det nye virus? Tre hovedårsager:

 • Vi ved endnu meget lidt om dette nye virus
 • Det ser ud til at smitte hurtigere end f.eks. influenzavirus
 • Der er sandsynligvis ingen immunitet over for dette virus i samfundet, fordi det er nyt

Det er dette sidste punkt som forklarer, hvorfor virusset spredes over hele verden, og hvorfor det er svært at bremse spredningen. Sandsynligvis er det umuligt helt at standse spredningen, og de fleste eksperter er nu enige om, at virusset er kommet for at blive.

Hvordan beskytter du dig selv?

Det er tydeligt, at det er langt mere risikabelt at reducere din behandling, end at fortsætte behandlingen uændret. Det er langt mere sandsynligt, at opblussen i autoimmun leversygdom eller afstødning af leveren (hvis du er levertransplanteret) risikerer at gøre dig mere sårbar overfor Corona virus — så undgå dette ved at fortsætte din behandling!

Det kan endda være, at sygdomsforløbet med Corona virus hos patienter i immundæmpende behandling kan være mildere på grund af medicinen, men det er på nuværende tidspunkt uvist.

Hvad kan du ellers gøre for at beskytte dig selv? Mange patienter spørger om mulighederne for at styrke deres immunforsvar ved hjælp af vitaminer, zink, urtemedicin osv. Der er ikke holdepunkter for at det hjælper. En sund livsstil er imidlertid nu mindst lige så vigtig, som den er på andre tidspunkter: forsøg at få frisk luft og fysisk aktivitet hver dag — selv personer i karantæne kan gå en tur, men undgå selvfølgelig tæt kontakt med andre. Spis regelmæssigt med de sædvanlige anbefalinger om en varieret, sund kost — og prøv at lade være med at tænke alt for meget på virus og risiko, men lev dit liv på trods af de mange restriktioner. For de flestes vedkommende er risikoen ved denne virus meget lille — og de fleste af jer foretager jævnligt ting der er mere risikable.

I alle tilfælde skal myndighedernes udmeldinger, anbefalinger og forholdsregler følges. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) og Styrelsen. for Patientsikkerhed: https://stps.dk/

DSGH Bestyrelse

Information omkring COVID-19 (Coronavirus) til patienter

FA pdf

Information omkring COVID-19 (Coronavirus) til patienter med inflammatorisk tarmsygdom eller autoimmun leversygdom, der modtager immunsupprimerende behandling.

Immunsupprimerende medicin, der anvendes i forbindelse med behandling af inflammatorisk tarmsygdom og autoimmun leversygdom inkluderer azathioprin, mercaptopurin, methotrexat, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, prednisolon og budesonid.

Patienter, der tager immunsupprimerende medicin for deres sygdom, er ikke i øget risiko for at blive smittet for COVID-19 i forhold til raske, men de har formentligt en større risiko for at udvikle alvorligere infektion og komplikationer, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Hos langt de fleste patienter vil det anbefales at fortsætte med den immunsupprimerende behandling, da ophør kan føre til opblussen af tarmsygdommen og dermed risiko for øgning af den immunsupprimerende behandling, herunder binyrebarkhormon.

Det anbefales at følge myndighedernes generelle råd om smitteforebyggelse med håndhygiejne mv., samt at følge rejsevejledningerne.

I tilfælde af symptomer og relevant smitterisiko, skal patienter i immunsupprimerende behandling tage kontakt TELEFONISK til egen læge, der i samråd med relevante myndigheder vil tage beslutning om evt. podning for COVID-19 og/eller karantæneforanstaltninger.

I alle tilfælde skal myndighedernes udmeldinger, anbefalinger og forholdsregler følges. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) og Styrelsen. for Patientsikkerhed: https://stps.dk/ 

DSGH Bestyrelse

AFLYST: PhD forsvar 27/3: Microbial treatments of recurrent Clostridioides difficile infections, v. læge Anne A Rode Olsen

FA pdf

Anne A. Rode Olsen forsvarer sin ph.d. afhandling

Microbial treatments of recurrent Clostridioides difficile infections

Fredag d. 27. marts 2020 kl. 14:00
Auditoriet, Sjællands Universitetshospital, Køge

   Bedømmelseskomité:

   Professor Flemming Bendtsen, Københavns Universitet (formand)

   Lektor Christian Lodberg Hvas, Aarhus Universitet

   Lektor Hans Törnblom, Göteborgs Universitet

Alle er velkomne

Peter Bytzer

AFLYST: Crash-kursus i Gastroenterologi 2020 - Aarhus 20/5

Kort kursus i gas/hep for yngre læger og medicinstuderende

FA pdf

Fra patienterne med sygdommene til hvordan man bliver speciallæge 

Geografi                             Aarhus

Lokalitet                             Lægeforeningens hus, Villa Medici, Fredens Torv 3 B, 2. sal, 8000 Aarhus C

Dato                                    Onsdag 20.05.2020

Tid                                      9.00 til 16.00

Tilmelding/pris                  Egen betaling på 200 DKR. Tilmelding først gyldig når kursusafgift er betalt.

https://dsgh.nemtilmeld.dk/20/

Deadline: 13.05.2020

Undervisere                       

Anne-Mette Haase, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Herning/Aarhus

Emilie Glavind, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Silkeborg/Aarhus

Kirstine P. Bak-Fredslund, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Randers/Ålborg

Program                             

09.00-09.15 kaffe og velkomst

09.15-09.30 Introduktion (Emilie, Kirstine og Anne-Mette)

09.30-10.00 Akut leversygdom belyst ved cases (Emilie)

10.00-10.30 Akut tarmsygdom belyst ved cases (Anne-Mette)                                                                                     

10.30-10.45 pause

10.45-11.00 Hoveduddannelsen, hvordan får du den? (Kirstine)

11.00-11.15 Søgning af intro- og hoveduddannelse (Emilie)

11.15-12.00 Kronisk leversygdom belyst ved cases (Emilie)

12.00-12.30 Kronisk tarmsygdom belyst ved cases (Kirstine)

12.30-13.30 frokost

13.30-13.50 Dyspepsi og synkebesvær belyst ved cases (Kirstine)

13.50-14.15 Forstoppelse belyst ved cases (Anne-Mette)

14.15-14.45 Organisation af gastroenterologi i DK (Anne-Mette) Hjemmeside for yngre gastroenterologer (Anne-Mette)

14.45-15.00 pause

15.00-15.30 Karriereberetninger (Emilie, Kirstine og Anne-Mette)

15.30-16.00 Opsamling, evaluering og «fredag»søl

                                          

                                          

AFLYST (COVID-19) Nationalt IBD møde 27-28/4 opdateret program. Tilmelding senest 25/2

KÆRE IBD INTERESSEREDE KOLLEGER

Velkommen til det 4. ”Nationale IBD netværksmøde”
denne gang som seminar med én overnatning, denne gang fordelt på to hverdage.
 
MØDET HOLDES PÅ KURSUSCENTER BROGÅRDEN, MIDDELFART
 
Mandag den 27. april 2020 kl. 16.00 til
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00
  
Formålet med mødet er at skabe et rum, hvor der er ”højt til loftet” om specifikke og relevante IBD emner. Vi håber, at mødets indhold vil være til inspiration for alle og give hver afdeling/IBD team mulighed for at komme hjem med nye ideer. Følgende emner bliver diskuteret:
 
• ”Infusionsregimer”
• ”IBD sygeplejersken – hvor er vi og hvor skal vi hen?”
• ”Ultralyd i klinikken”
• ”IBD patientens ønsker om information” 
Mødet er arrangeret af/ i samarbejde med:
 • IBD Interessegruppe under DSGH: Henning Glerup, Torben Knudsen, Lone Larsen, Gitte Pedersen og Signe WIldt
 • IBD interessegruppe under FS 35 gastroenterologiske sygeplejersker: Birgitte Blichfeldt, Anne Hindhede og Else K. Mikkelsen. 
OBS:
Det er gratis at deltage i mødet, til middagen samt overnatning, idet mødet sponsoreres af industrien.
Transporten samt drikkevarer til middagen er for egen regning.
 
Program

Mandag den 27. April 2020 – dag 1

Kl. 16.00 - 16.30: Ankomst, kaffe, kage og registrering
Kl. 16.30 - 16.45: Velkomst ved styregruppen
Kl. 16.45 - 18.00: Infusionsregimer Administration og monitorering af biologisk terapi til IBD. Resultat fra national spørgeskema undersøgelse. Diskussion: Kan/skal vi standardisere administrationen og monitoreringen af BIO – terapi. Fordele og ulemper Ved Signe Wildt, Køge og læge Sabina Volmar
Kl. 18.00 - 19.00: Middag
Kl. 19.00 - 21.30: IBD sygeplejersker – hvor er vi og hvor skal vi hen? Status fra styregruppen
Kl. 21.30: Networking

Tirsdag den 28. April 2020 – dag 2
Fra kl. 07.00: Morgenbuffet
Kl. 09.00 – 10.30: Ultralyd i klinikken Ultralyd af tyndtarm i daglig klinik Ved Annette Cannon, Silkeborg og Jacob Bjerrum, Herlev
Kl. 10.30 – 10.45: Formiddags kaffepause
Kl. 10.45 – 12.00: Hvilken information ønsker IBD patienten? Lev med IBD Ved Johan Burisch Patient interviews fra Esbjerg og Nyborg Ved Charlotte Riddersholm og Anne Hindhede Diverse hjemmesider samt app´s
Kl. 12.00 – 12.30: Evaluering og afslutning ved styregruppen
Kl. 12.30: Tak for denne gang og Grap ´n´go frokost!
 

***AFLYST (pga covid-19) DGSH ultralydsudvalg tilbyder basal ultralydskursus***

Kurset er desværre aflyst grundet Covid-19

 
Formål

At give deltagerne et indblik i abdominal ultralyds muligheder indenfor diagnostik og terapi samt gennem praktiske øvelser at give kursisten mulighed for at indøve nogle praktiske færdigheder.

Hvornår

25. marts 2020

Pris

500,- for medlemmer af DSGH, 1000,- for ikke medlemmer

Tilmelding

”Først til mølle princip” https://dsgh.nemtilmeld.dk/19/ 

Deltagere

Læger i gang med introduktionsstilling og dem som overvejer at søge introduktionstilling indenfor specialet. Målgruppen er læger med ingen eller begrænset ultralydserfaring.

Antal deltagere

12

Form

Der indledes med en teoretisk gennemgang, derefter øvelser i 3 hold af 4 personer. øvelser vil foregå med figuranter og patienter

Undervisere

Jacob Wium Bjerrum, Katrine Prier Lindvig og Lasse Bremholm

Sted

Sjællands Universitets Hospital, Lykkevej 1, 4600 Køge (der vil være skilte ved hovedindgangen)

Med S-tog tages til Ølby, hvorfra der er ca. 7 min. gang

Kursusledere

Lasse Bremholm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

9.00 - 9.15: Velkomst, registrering og kaffe

9.30 – 10.00: Principper i ultralyd og betjening af apparatur

10.00 - 10.30: Basal ultralydsanatomi og gennemgang af systematisk skanning

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 12.00: Praktiske øvelser. Skanning på figuranter. Fokus på teknik, aorta, pancreas og lever/galdeveje

12.00 - 12.45: Frokost (del af kursusgebyr)

12.45 - 13.00: Klargøring til praktiske øvelser

13.00 - 1345: Praktiske øvelser. Skanning på figuranter. Fokus på nyre, milt og fri væske/FAST.

13.45 - 15.30: Praktiske øvelser.  Figuranter og cases (med kaffepause)

15.30 - 15.45: Afslutning & evaluering

Database for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) lukkes ned

Styregruppen for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) er sammen med RKKP blevet enige om, at den manuelle indtastning af data i TOPICA databasen ophører fra dags dato og at databasen lukkes ned.

***AFLYST (COVID-19) DSGHs Forårs temamøde 18/3: Tarmsvigt***

Mødeleder: Lone Madsen (SUH, Køge) og Klaus Theede (Gastroenheden, Hvidovre Hospital) 

FA pdf

Som følge af COVID-19 situationen i Danmark og de deraf følgende anbefalinger og restriktioner for sundhedspersonales deltagelse i konferencer og mødet, nationalt som internationalt, har vi i DSGH’s bestyrelse af at aflyse temamødet om tarmsvigt, der var planlagt til 18/3-2020.
Vi håber at kunne gennemføre arrangementet i samme form, når epidemien er overstået.
Venlig hilsen
DSGH’s bestyrelse
Program:

15.00 – 16.00 Kaffe og ankomst

16.00 – 16.30 Patogenese og klassifikation af tarmsvigt v/ 1. Reservelæge, ph.d. Christopher F. Brandt, SUH Køge

DSGH årsmøde 2020: 28-29/8 Comwell Kolding

Så er dato'erne frigivet for næste års DSGH årsmøde:

28.-29. august 2020.

Sted: Comwell Kolding.

Abstract deadline er 28. juli 2020

 

Mere info senere.

ECCO 2020 - Key dates

June 7, 2019  Call for abstracts

November 6, 2019 *  Deadline for early registration   

November 21, 2019 *  Deadline for abstract submission

December 20, 2019  Notification of abstract acceptance

January 29, 2020 *  Deadline for late registration (after deadline, onsite registration only)

February 12-15, 2020   15th Congress of ECCO

February 14, 2020  ECCO Interaction: Hearts and Minds

*23:59, CET

Slide4

ECCO’20 Vienna – Scientific & Educational programme

 • Scientific programme: 

Discover the scientific programme on the ECCO Congress website. 

The early registration deadline is November 06, 2019 – benefit from the early registration fee and register for the scientific programme by November 06, 2019.

 • Educational programme: 

Browse through the educational programme on the ECCO Website. 

Deadline to register for all courses: February 03, 2020

The number of participants for each educational activity is limited. Registration will be on a first-come, first-served basis.

Please register in advance through our online registration system, no onsite registration possible.

Arrangements kalender

April   2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet