Nyheder

Videreuddannelses-kursus DSGH OG DKS 2022

Fellowship i avanceret endoskopi

FA pdf  Fellowship i avanceret endoskopi 


Formål:

Uddannelse i avanceret endoskopi i et af 3 forløb. Efter endt fellowship vil den uddannelsessøgende læge have erhvervet et basalt kendskab til avanceret endoskopi,  mhp videre uddannelse og udvikling i egen afdeling.

Målgruppe:

Speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi/hepatologi.

Indhold:

Kursisten vil få et klinisk ophold på 3 mdr med hands-on træning i en af 3 forløb, nedre avanceret, øvre avanceret eller ERCP/EUS, tidsmæssig placering planlægges med kursisten.

1: Avanceret øvre endoskopi vil indeholde oplæring i gastroskopi, anlæggelse af PEG-sonde, andre sonder, banding, dilatation, stents og øvre ballonenteroskopi.

2: Koloskopi, EMR, dilatation, stent og kendskab til ESD

3: Simpel ERCP, kendskab til EUS

Formelle krav til opholdet:

Indsendelse af udfyldt ansøgningsskema.

Der vil blive afholdt samtale med ansøgerene

Hvis ansøger fortsat skal deltage i vagten i egen afdeling kræves min. 12 dage pr måned i endoskopiafsnittet.

Aflønning i perioden sker ved egen afdeling, efter aftale med ledende overlæge.

 

Praktisk information

Praktisk information:

Hvor: Endoskopiafsnittet, sjællands universitetshospital, SUH, Køge

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Hvornår: Det tilstræbes at ligge opholdet januar til marts eller september til oktober.

Undervisere: Overlægerne; Svend Knuhtsen, Mustafa Bulut, Lasse Bremholm, Trine Stigaard

Svarfrist: 1.9.2021

Til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hvem er endoskopiafsnittt SUH

Kirurgisk afdeling SUH er en universitetsafdeling under Københavns universitet.

Endoskopiafsnittet består af 7 endoskopistuer

Der er 6 overlæger fast tilknyttet til afsnittet.

Vi har en produktion på ca 14.000 procedurer årligt.

De avancerede procedurer omfatter ERCP, med SPY, rendez-vous og transgastrisk.

EUS med terapi ifa biopsitagning, cystedrænage og LAMS

EMR, ESD og EFTR i colon

CELS

Øvre og nedre single-ballonenteroskopi

Varicebehandling ifa banding og Danis stent

Alle typer stentning

Dilatationer

Pædiatrisk endoskopi

Udvalgte patienter sederes ved NAPS

Der er en del forskningsaktivitet tilknyttet endoskopiafsnittet, bla indenfor CELS og ECT

Herudover har vi 5 koloskoperende sygeplejersker ansat.

 

Ansøgningsskema:

Navn og titel:

Kort CV (egentligt CV kan vehæftes):

Motiveret ansøgning, skal indholde begrundelse for ansøgning og fremtidsplaner/ønsker

Antal procedurer:

Gastroskopier med og uden terapi;

Koloskopier med og uden terapi;

ERCP;

Øvrige endoskopiske procedurer;

Indgået aftale med egen afdelings ledende overlæge: ja/nej

Takedas rejselegat 2021

Ansøgningsfrist d. 13. august 2021

Se mere på legatsiden.

The 16th Congress of ECCO, will be taking place virtually on July 2-3 & July 8-10 2021

The 16th Congress of ECCO, will be taking place virtually on July 2-3 & July 8-10 ,2021. 

Event title:

16th Congress of ECCO – Inflammatory Bowel Diseases

Event dates:

July 2-3 & 8-10, 2021

Event location:

Virtual

Event website:

www.ecco-ibd.eu/ecco21

Contact/Organiser:

European Crohn’s and Colitis Organisation

ECCO Office

Ungargasse 6/13

1030 Vienna, Austria

Phone: +43-(0)1-710 22 42

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL:     www.ecco-ibd.eu

 

PSC guideline opdateret

Kære kollegaer,

Så er der en dugfrisk opdatering af DSGH’s guidelines for PSC! Der sker lidt, så tjek den ud, så dine patienter får den anbefaledes behandling. Et lille udpluk af anbefalingerne:

 • MRCP er den anbefalede metode til at stille diagnosen. ERCP anvendes kun ved behov for cytologi/biopsi eller terapeutiske interventioner
 • Almindelig leverudredning foretages for at udelukke andre årsager herunder infektiøse. Alle med PSC bør have målt immunoglobulin G4 (IgG4) én gang for at udelukke IgG4 associeret kolangitis
 • Måling af leverstivhed med FibroScan© eller ELF test kan anvendes til at vurdere graden af fibrose og prognosen ved PSC
 • Baveno VI kriterierne for hvornår man kan undlade gastroskopi mhp. variceovervågning (trombocytter >150.000/mog leverstivhed målt med Fibroscan© <20 kPa) kan anvendes ved PSC

Web udgaven opdateres snarest, ind til da kan du se hele udgaven i pdf-format her

UEG Week Virtual 2021 important dates & deadlines

Calling all abstracts!

Step onto the global stage and let your science speak for itself by submitting your abstract to UEG Week Virtual 2021. Tens of thousands within our community are eagerly waiting to see what you’ve discovered.

UEG Week Virtual truly is the platform for you to share your science with the worldwide GI community. As the largest scientific medical congress in Europe, submission to UEG Week is a guaranteed way to increase the degree to which your science is seen. The visibility of your abstract will now only be intensified by the fact that the congress is again going virtual for a second, strong year.

The benefits of having your abstract selected include vital recognition, as well as long-term visibility.

Once selected, your abstract and scientific work –

 • Will be given the opportunity to reach a massive international audience.
 • Will be published in the highly renowned, open access UEG Journal.
 • Will take its rightful place in the universal online source for digestive health, the UEG Library.
 • Will provide the opportunity for you to engage in scientific exchange, as well as gain insightful feedback and form useful connections.

UEG also offers awards to high-ranking submissions in the form of both National Scholarship Awards and Best Abstract Prizes 2021. As well as the related accolades, the 36 Best Abstract Prizes awardees and all National Scholarship awardees will receive free UEG Week Virtual 2021 registration.

Not only is abstract submission completely free for all, you need only register for the congress after your abstract is accepted. That means you can already submit your abstract fully free of charge today!

The following are some top tips from Julia Krajewska and Louis Vermeulen, authors of, Young GI angle: how to write a good conference abstract.

 • Abstracts should adequately summarise the essential information of a research project.
 • Writing a good abstract can be your ticket to presenting at UEG Week!

To prevent last‐minute stress, pay close attention to the abstract guidelines for the specific conference you have selected, particularly the word or character count and the format.

Important dates & deadlines

Abstract, clinical & video case submission

February 22 - April 30, 2021, Midnight (CEST)

Abstract acceptance/rejection notification

July 2021

Abstract presenter registration deadline for UEG Week Virtual 2021

By September 3, 2021

UEG Week Virtual 2021

October 3-5, 2021

Weblinks

UEG Week https://ueg.eu/week

Abstracts https://ueg.eu/week/science/abstracts

National Scholarship Awards https://ueg.eu/opportunities/congress-opportunities/national-scholarship-awards

Best Abstract Prizes https://ueg.eu/opportunities/congress-opportunities/best-abstract-prizes

UEG updates

Dear Colleagues, 

It is with great pleasure to address you with our call for applications for the UEG Research Prize and Research Fellowship 2021. Despite the ongoing Covid-19 pandemic with all its implications on finances, science and social aspects, UEG decided to award these prestigious prices to highlight the impact of research in digestive health in Europe even in this crisis. 

Every year, UEG awards € 100,000 for excellence in basic science, translational or clinical research in the areas of gastroenterology, hepatology and related disciplines. The Research Prize addresses active, well-established researchers whose science has had or will have crucial impact on digestive health. Please find all details on criteria and the election process as well as your application form online

The UEG Research Prize will be awarded during the UEG Week Virtual 2021 and the winning project will be presented on this occasion. Watch the presentation by Stefan Schreiber who received the distinguished UEG Research Prize last year, for his outstanding project “Therapeutic mechanisms of controlled-ileocolonic-release nicotinamide (CICR-NAM) in IBD”. 

Since 2019, UEG also supports a researcher with € 50,000 to spend 12 months working with a renowned European principal investigator. The main purpose of this fellowship is to support the development of a basic or clinical research project and give fellows the chance to improve their scientific skills. 

Chloé Melchior, the UEG Research Fellow 2020, is carrying out a research project in the University of Gothenburg, together with her host Magnus Simrén on “A new gas-sensing capsule to understand the mechanisms of fructan-induced symptoms in IBS, and the link to gut microbiota composition and function”. 

The application deadline for the Research Prize and the Research Fellowship is April 30, 2021. Please share this opportunity in your societies, and we look forward to receiving your applications! 

Furthermore, the UEG Research Committee is committed to inspire and inform researchers in gastroenterology. We invite you to read our briefing on the new opportunities in Horizon Europe, the new European research & innovation framework programme for 2021-2027. 

Visit our website at https://ueg.eu/research and stay tuned to the exciting research opportunities in 2021 from webinars on research opportunities to the new opening of the Horizon Europe Support Grant. 

Kind regards, 

Axel Dignass Luigi Ricciardiello 

UEG President UEG Research Committee Chair 

Spørgeskema: Anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling og thiopurin-behandling blandt gastroenterologer i Norden

Kære kollega

Som led i et skandinavisk forskningsprojekt udgående fra Norge (projektansvarlig ph.d.-studerende Kristin Bjørlykke, overlæge Kristin Kaasen Jørgensen og professor Jørgen Jahnsen; Akershus Universitetssygehus Oslo) ønsker vi at kortlægge anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling  og  thiopurinbehandling blandt gastroenterologer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island (måling af stofkoncentrationer og evt. antistofdannelse samt måling af thiopurinmetabolitter og TPMT  genotype/fænotype). Vi håber, at disse oplysninger kan danne grundlag for udarbejdelse af nationale og/eller nordiske retningslinjer/anbefalinger for terapeutisk lægemiddelovervågning til IBD. Af den årsag udsendes denne invitation i DSGH-regi.

Vi inviterer dig til at deltage i den anonyme elektroniske spørgeskemaundersøgelse (varighed 12 min.): https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=EXHKPCYL97 

Du bedes besvare spørgeskemaet også selvom du ikke er involveret i behandling af IBD-patienter eller ikke anvender terapeutisk lægemiddelovervågning (undersøgelsen vil i disse tilfælde afsluttes efter nogle få indledende spørgsmål).

Vi håber på din velvilje og deltagelse, som er helt afgørende for undersøgelsens værdi.

Venlig hilsen

På vegne af projektgruppen

Casper Steenholdt

Jørn Brynskov

Ebbe Langholz

1. reservelæge, ph.d., dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialeansvarlig overlæge, dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overlæge, dr. med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer

Kære DSGH medlemmer 

Hermed følger opdatering af guidelinen fra 2013 om ”Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer”

Der er fortsat ikke gennemført randomiserede kontrollerede studier, der kan påvise, om kromoendoskopi- overvågning nedsætter risikoen for, at udvalgte IBD risikogrupper udvikler og dør af kolorektal cancer. Anbefalingerne er derfor systematisk anført som ”kan tilbydes” 

På baggrund af vores litteraturgennemgang har vi foretaget en række ændringer/tilføjelser, herunder

 • Kromoendoskopi kan tilbydes patienter efter 8-10 år mod tidligere > 13 års varende ekstensiv colitis ulcerosa  
 • Kromoendoskopi kan tilbydes til patienter med 8-10 års ekstensiv colon Crohn
 • Patienter med tidlig debut af IBD < 19 år og > 8 års varende minimum venstresidig colitis ulcerosa udgår som selvstændig risikogruppe
 • IBD patienterne risikostratificeres i 4 grupper med fokus på tidligere fund af IBD- associeret dysplasi. Fund af pseudopolypose betragtes ikke længere som en risiko faktor
 • Den danske guideline medfører betydeligt færre indeks og overvågnings-koloskopier, end der anbefales i ECCO guidelinen. Feks. anbefaler ECCO, at alle IBD patienter skal koloskoperes og biopteres efter 8 års sygdom
 •  VI anbefaler, at man i den individuelle risikovurdering evt medtager andre kendte risikofaktorer som 1) tidlig debut af IBD,  2) vedvarende makro- og/eller mikroskopisk inflammation, 3) IBD patienter med førstegrads slægtninge < 50 år. Dette er også i modsætning til ECCO guidelines, hvor disse risikofaktorer systematisk medfører anbefaling om øget koloskopiovervågning
 • Vedr. valg af endoskopimodalitet er virtuel kromoendoskopi i form af narrow Band Imaging /NBI) nu medtaget  som 2 valgs modalitet
 • De kolorektale læsioner foreslås beskrevet makroskopisk med SCENIC eller FACILE klassifikationen, med udgangspunkt i Paris klassifikationen
 • Flere studier tyder på, at man hos højrisiko grupper feks hos PSC patienter, foruden at tage målrettede biopsier med fordel også kan tage random biopsier. Herved øges sensitiviteten for diagnosticere kolorektal dysplasi og cancer. Til gengæld vil der påvises ”usynlig dysplasi”, der ikke kan ses med kromoendoskopi. Håndteringen af dette fund er anført i guidelinen
 • Påvisningen af et lille IBD-associeret adenom med low grad dysplasi (LGD) medfører ifølge den danske guideline, at patienten kan tilbydes kontrol kromoendoskopi efter 6 og 12 måneder, fordi forekomsten af synkron high grade dysplasi og cancer er forhøjet. Dette er i modsætning til øvrige patienter, der ikke anbefales at blive kontrolkoloskoperet, hvis der påvises et lille sporadiske adenom med LGD. Det er derfor vigtigt, at læger, der koloskopere IBD patienter, er bekendt med disse anbefalinger  
 • Endelige har vi udfærdiget en patientinformation, der kan udleveres til de patienter, der tilbydes kromoendoskopi overvågning

Arrangements kalender

August   2021
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet