Database for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) lukkes ned

Styregruppen for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) er sammen med RKKP blevet enige om, at den manuelle indtastning af data i TOPICA databasen ophører fra dags dato og at databasen lukkes ned.

Baggrunden for at lukke BIOIBD databasen skyldes, at styregruppen for BIOIBD og RKKP har valgt at fokusere på udvikling af en ny database til patienter med kronisk tarmlidelse.

Formålet med den nye database er bl.a. at udvide patientpopulationen, så der fremadrettet inkluderes en bredere patientpopulation, og at udvikle nye indikatorer, der er repræsentative for behandlingskvaliteten. Den nye database skal baseres på data, der indsamles via forskellige centrale registre.

BIOIBD årsrapporten for perioden 01.10.18 – 30.09.19 bliver dermed den sidste årsrapport, der udgives via BIOIBD databasen. Tidsplanen for årsrapporten er vedhæftet mailen

De Regionale Kontaktpersoner bedes formidle informationen videre til relevante afdelinger.

Ved spørgsmål til ovenstående information er I meget velkommen til at rette henvendelse til RKKP ved 

Lisbet David Greve, Kvalitetskonsulent, 
RKKP's Videncenter – Databaseafdeling 3: Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme,  Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramOlof Palmes Allé 15 ▪ DK-8200 Aarhus N
t:   21686988
e:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
w:  www.rkkp.dk

På vegne af BIOIBD styregruppe

Professor

Overlæge, ph.d.
Jens Kjeldsen
Afdeling for medicinske mave-tarmsygdomme S
Odense Universitetshospital


Print   Email