DSGH ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST

Som følge af corona-pandemien, aktuelle forsamlingsbegrænsninger og regionale restriktioner i forhold til mødedeltagelse har vi i bestyrelsen i DSGH desværre set os nødsaget til at aflyse årsmødet i 2020. Det har ikke været en let beslutning, da vi ved, hvor stor en betydning netop årsmødet har for både selskabet og dets medlemmer, idet årsmødet er det faste og tilbagevendende samlingspunkt for faglig udvikling og vidensdeling, samt ikke mindst socialt samvær og netværksdannelse.

Vi ved også, at corona-smitte og medfølgende forholdsregler er noget, vi formentlig kommer til at skulle leve med som selskab og samfund i lang tid fremover, og det kan få betydning for, hvordan vi fremover kommer til at planlægge og gennemføre møder i selskabets regi.

Vi arbejder lige nu på højtryk sammen med årsmødeudvalget på en virtuel løsning, så vi alligevel kan gennemføre både gennemgangen af guideline om fæcestransplantation samt den årlige generalforsamling på den planlagte dato. Så snart vi har afklaret, hvordan og på hvilket tidspunkt dette finder sted, bliver det annonceret på hjemmesiden med sædvanlig tilmelding via Nemtilmeld.

De medlemmer, der allerede har tilmeldt sig årsmødet og har betalt herfor, får naturligvis deres penge refunderet, men vil skulle tilmelde sig det nye, virtuelle årsmøde igen, når tilmeldingen åbner.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i DSGH


Print   Email