DSGH Årsmødet som én-dags møde d. 25/9

Årsmødet er grundet Covid-19 situationen flyttet til d. 25/9 og reduceret til et én-dags møde. 

Programmet er fortsat interessant med mange spændende oplæg, guidelines og posters. 

Se mere på Årsmødehjemmesiden


Print   Email