Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 30. august 2019, Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning v. Henning Glerup
  3. Fremlæggelse af regnskabet v. Gerda Villadsen
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2018-19 v Gerda Villadsen
  5. Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
  6. Valg til bestyrelse:  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg (PHF, ADF, GV) modtager genvalg; 4 medlemmer er genvalgt i 2018 er ikke på valg (HG, EL, KT, LM) 
  7. Valg af revisorer: Revisorer valgt 2018, er ikke på valg
  8. Eventuelt

Henning Glerup

Formand, DSGH


Print   Email