Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 25. september 2020 kl. 18:00, Comwell Kolding

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning v. Ebbe Langholz
  • Fremlæggelse af regnskabet v. Gerda Villadsen
  • Fastlæggelse af kontingent for 2019-20 v. Gerda Villadsen
  • Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
  • Valg til bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer (herunder næstformand) er på valg herunder 2, der modtager genvalg (EL + KT).  3 bestyrelsesmedlemmer er genvalgt i 2019 er ikke på valg (ADF, GV og PHF)
  • Valg af revisorer: Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt 

Ebbe Langholz

Formand, DSGH


Print   Email