OPDATERING” NATIONALT IBD NETVÆRK

TIL IBD INTERESSEREDE KOLLEGER

FA pdf  opslag som pdf

 

Grundet covid 19 situationen måtte det planlagte møde i april aflyses og styregruppen har nu afholdt et digitalt planlægningsmøde for at diskutere fremtidige møder.

Der er enighed om, at de allerede 3 afholdte møder i IBD nationalt netværk har været særdeles givende, og det er derfor besluttet at arbejde videre med konceptet. Deltager antallet har ligget på omkring 70, hvilket vidner om interessen for IBD.

Formålet med dette forum er at skabe et rum, hvor der er ”højt til loftet” om specifikke og relevante IBD emner.

Der er enighed i styregruppen om, at såvel det faglige indhold med dertil hørende diskussioner, samt det sociale netværk er en vigtig del af mødet, hvorfor der stiles mod et nyt fysisk møde

FORÅRET 2022

Styregruppen arbejder videre med planlægningen i løbet af 2021 og ser frem til forhåbentlig at kunne invitere til et nyt møde i IBD Nationalt netværk.

Mødet arrangeres af/ i samarbejde med:

  • IBD Interessegruppe under DSGH:

                    Henning Glerup, Torben Knudsen, Lone Larsen, Gitte Pedersen og Signe WIldt

  • IBD interessegruppe under FS 35 gastroenterologiske sygeplejersker:

Anne Berg, Birgitte Blichfeldt, Rikke Edelbo, Jette F. Jensen, Yvonne Krogager, Else K. Mikkelsen, Lene Neergaard og Charlotte Riddersholm


Print   Email