Spørgeskema: Anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling og thiopurin-behandling blandt gastroenterologer i Norden

Nyheder Hits: 999

Kære kollega

Som led i et skandinavisk forskningsprojekt udgående fra Norge (projektansvarlig ph.d.-studerende Kristin Bjørlykke, overlæge Kristin Kaasen Jørgensen og professor Jørgen Jahnsen; Akershus Universitetssygehus Oslo) ønsker vi at kortlægge anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling  og  thiopurinbehandling blandt gastroenterologer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island (måling af stofkoncentrationer og evt. antistofdannelse samt måling af thiopurinmetabolitter og TPMT  genotype/fænotype). Vi håber, at disse oplysninger kan danne grundlag for udarbejdelse af nationale og/eller nordiske retningslinjer/anbefalinger for terapeutisk lægemiddelovervågning til IBD. Af den årsag udsendes denne invitation i DSGH-regi.

Vi inviterer dig til at deltage i den anonyme elektroniske spørgeskemaundersøgelse (varighed 12 min.): https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=EXHKPCYL97 

Du bedes besvare spørgeskemaet også selvom du ikke er involveret i behandling af IBD-patienter eller ikke anvender terapeutisk lægemiddelovervågning (undersøgelsen vil i disse tilfælde afsluttes efter nogle få indledende spørgsmål).

Vi håber på din velvilje og deltagelse, som er helt afgørende for undersøgelsens værdi.

Venlig hilsen

På vegne af projektgruppen

Casper Steenholdt

Jørn Brynskov

Ebbe Langholz

1. reservelæge, ph.d., dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialeansvarlig overlæge, dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overlæge, dr. med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print
Webmaster
Webmaster