Nyheder

Nyheder

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering må følgende patienter indenfor det gastroenterologiske og hepatologiske område vurderes til at være i  øget risiko for alvorligt forløb af COVID19-infektion og bør derfor prioriteres højt i vaccinationsplanen

 • Patienter med kronisk leversygdom med komplikationer (dekompenseret cirrose samt primær leverkræft).
 • Autoimmun leversygdom i immundæmpende behandling.
 • Alle patienter i steroidbehandling med prednisolon-dosis >7,5 mg dagligt.
 • Svære mavetarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand (f.eks. tarmsvigt).
 • Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i immundæmpende behandling (gælder både monoterapi med thiopuriner, methotrexat, og kombinationsbehandling med biologiske lægemidler og tofacitinib.
 • Desuden kan der være andre patienter med aktuel hospitalskontakt indenfor det gastrohepatologiske speciale, der grundet alder eller anden komorbiditet (f.eks. udbredt cancer eller levertransplantation) vurderes at være i risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion, som derfor også bør prioriteres højt i vaccinationsplanen.

Vi anbefaler at patienter i risikogrupperne bliver vaccineret, så snart vaccinesituationen tillader dette.

Indenfor andre lægelige specialer er der ligeledes grupper af patienter med øget eller særligt øget risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion. Disse patienter skal på samme måde prioriteres i den nationale vaccinationsplan. Da antallet af vacciner er begrænset og leveres løbende, kan alle patienter i øget risiko naturligvis ikke vaccineres på samme tidspunkt.

Patienter til vaccination indenfor det gastrohepatologiske område udvælges og indberettes efter konkret vurdering af den behandlingsansvarlige læge på det enkelte sygehus, mens den endelige prioritering og indkaldelse til vaccination sker på regionalt plan.

Der er ikke fundet grund til, at patienterne skal holde pause med deres immundæmpende medicin i forbindelse med vaccinationerne.

Der er en teoretisk mulighed for let nedsat virkning af vaccinen pga. den immundæmpende behandling, men vi har vurderet, at den risiko er betydelig mindre end den risiko, der er forbundet med ophør eller længerevarende pausering af den immundæmpende medicin, der kan medføre aktivitet i den tilgrundliggende sygdom.

Læs mere Sundhedsstyrelsenses hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

DSGH – 15. januar 2021

EUROPEAN SPECIALTY EXAMINATION IN GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY

Applications open: December 16th 2020

Last applications: January 13th 2021

Examination date: April 7th 2021

http://www.eubogh.org

 

Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT) National klinisk guideline

Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT) National klinisk guideline, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)

Nu online i endelig version. Tjek den ud

ESGE Days 2021, submit your abstract

Dear Members,

It is our pleasure to contact you today to encourage you to submit your abstract/video for the online congress of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), ESGE Days 2021, taking place 25-27 March.

 • All accepted ABSTRACTS and VIDEO ABSTRACTS will be published in Endoscopy which received its highest impact factor ever of 7.341, making it the #1 endoscopy-specific journal in the world!
 • Free registrations available for top authors (40 years or younger).
 • Special features will enable lively interaction with poster presenters

Submit your abstract/videos under one of the following 9 categories via the website before November 30, 2020 for your chance to actively contribute to ESGE Days 2021.

 • Clinical Endoscopic Practice
 • Esophagus
 • Stomach and small intestine
 • Colon and rectum
 • ERCP
 • Endoscopic ultrasound
 • Pediatric endoscopy
 • Endoscopic technology
 • COVID-19

As ESGE Days goes fully virtual in 2021, your published work will be visible to a truly international audience around the globe

Submit here >> https://esgedays.org/submissions/abstract-video-submission/

For more information please visit the website: www.esgedays.org

 

OPDATERING” NATIONALT IBD NETVÆRK

TIL IBD INTERESSEREDE KOLLEGER

FA pdf  opslag som pdf

 

Grundet covid 19 situationen måtte det planlagte møde i april aflyses og styregruppen har nu afholdt et digitalt planlægningsmøde for at diskutere fremtidige møder.

Der er enighed om, at de allerede 3 afholdte møder i IBD nationalt netværk har været særdeles givende, og det er derfor besluttet at arbejde videre med konceptet. Deltager antallet har ligget på omkring 70, hvilket vidner om interessen for IBD.

Formålet med dette forum er at skabe et rum, hvor der er ”højt til loftet” om specifikke og relevante IBD emner.

Der er enighed i styregruppen om, at såvel det faglige indhold med dertil hørende diskussioner, samt det sociale netværk er en vigtig del af mødet, hvorfor der stiles mod et nyt fysisk møde

FORÅRET 2022

Styregruppen arbejder videre med planlægningen i løbet af 2021 og ser frem til forhåbentlig at kunne invitere til et nyt møde i IBD Nationalt netværk.

Mødet arrangeres af/ i samarbejde med:

 • IBD Interessegruppe under DSGH:

                    Henning Glerup, Torben Knudsen, Lone Larsen, Gitte Pedersen og Signe WIldt

 • IBD interessegruppe under FS 35 gastroenterologiske sygeplejersker:

Anne Berg, Birgitte Blichfeldt, Rikke Edelbo, Jette F. Jensen, Yvonne Krogager, Else K. Mikkelsen, Lene Neergaard og Charlotte Riddersholm

AFLYSNING af DSGH/DKS efteruddannelsesmøde

På grund af de seneste udmeldte restriktioner er vi desværre nødsaget til at aflyse/udsætte det ellers planlagte fælles Efteruddannelsesmøde (DSGH/DKS) i januar 2021. Programmet fastholdes men udsættes til januar 2022.

Mvh

Bestyrelsen DSGH

Årsmødet 2020 25. september 2020 – online version

14:00 - 14:05 Velkomst og præsentation af legatmodtagere

14:05 - 15:00 Præsentation af FMT guideline

15:00 - 16:00 Generalforsamling

Mødet vil blive broadcastet online med mulighed for at stille spørgsmål. Oplysninger om platform og hvorledes man opnår adgang publiceres senere på denne hjemmeside.

Vi opfordrer alle medlemmer af DSGH til at tage en velfortjent pause fra arbejdet og deltage i online mødet og Generalforsamling sammen med sine kollegaer.

Link til web-møde: https://www.streamcloud.dk/vlms-events/dsgh/ 

 M.v.h. Bestyrelsen og Årsmødeudvalget DSGH

Fellowship i avanceret endoskopi

Formål:

Uddannelse i avanceret endoskopi i et af 3 forløb. Efter endt fellowship vil den uddannelsessøgende læge have erhvervet et basalt kendskab til avanceret endoskopi,  mhp videre uddannelse og udvikling i egen afdeling.

Målgruppe:

Speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi/hepatologi.

Indhold:

Kursisten vil få et klinisk ophold på 3 mdr med hands-on træning i en af 3 forløb, nedre avanceret, øvre avanceret eller ERCP/EUS

 1. Avanceret øvre endoskopi vil indeholde oplæring i gastroskopi, anlæggelse af PEG-sonde, andre sonder, banding, dilatation, stents og øvre ballonenteroskopi.
 2. Koloskopi, EMR, dilatation, stent og kendskab til ESD
 3. Simpel ERCP, kendskab til EUS

Esophageal Food Impaction survey

Dear Gastroenterology colleagues, 

Esophageal Food Impaction (EFI) is an increasing problem and its management is still poorly defined. Under the guidance of  EoE experts around the world (TIGERS/CEGIR) we created a questionnaire regarding management of food impaction in EoE patients. The purpose of this survey is to assess the expert opinion on how EFI should be managed. Understanding expert opinion of proper management of these emergent cases will help us better define "Best Practice" recommendations to improve patient care and outcomes.

We hope you’ll find some time to participate in this survey which takes around 10-15 minutes. Thank you in advance for completing the questionnaire by October 31.

Link to participatehttps://www.redcap.usz.ch/surveys/?s=CXMYFPY3C4  

Årsberetninger 2019-20

Årsberetningerne kan nu læses på årsmødehjemmesiden.

Arrangements kalender

August   2021
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet