Nyheder

Nyheder

UEG updates

Dear Colleagues, 

It is with great pleasure to address you with our call for applications for the UEG Research Prize and Research Fellowship 2021. Despite the ongoing Covid-19 pandemic with all its implications on finances, science and social aspects, UEG decided to award these prestigious prices to highlight the impact of research in digestive health in Europe even in this crisis. 

Every year, UEG awards € 100,000 for excellence in basic science, translational or clinical research in the areas of gastroenterology, hepatology and related disciplines. The Research Prize addresses active, well-established researchers whose science has had or will have crucial impact on digestive health. Please find all details on criteria and the election process as well as your application form online

The UEG Research Prize will be awarded during the UEG Week Virtual 2021 and the winning project will be presented on this occasion. Watch the presentation by Stefan Schreiber who received the distinguished UEG Research Prize last year, for his outstanding project “Therapeutic mechanisms of controlled-ileocolonic-release nicotinamide (CICR-NAM) in IBD”. 

Since 2019, UEG also supports a researcher with € 50,000 to spend 12 months working with a renowned European principal investigator. The main purpose of this fellowship is to support the development of a basic or clinical research project and give fellows the chance to improve their scientific skills. 

Chloé Melchior, the UEG Research Fellow 2020, is carrying out a research project in the University of Gothenburg, together with her host Magnus Simrén on “A new gas-sensing capsule to understand the mechanisms of fructan-induced symptoms in IBS, and the link to gut microbiota composition and function”. 

The application deadline for the Research Prize and the Research Fellowship is April 30, 2021. Please share this opportunity in your societies, and we look forward to receiving your applications! 

Furthermore, the UEG Research Committee is committed to inspire and inform researchers in gastroenterology. We invite you to read our briefing on the new opportunities in Horizon Europe, the new European research & innovation framework programme for 2021-2027. 

Visit our website at https://ueg.eu/research and stay tuned to the exciting research opportunities in 2021 from webinars on research opportunities to the new opening of the Horizon Europe Support Grant. 

Kind regards, 

Axel Dignass Luigi Ricciardiello 

UEG President UEG Research Committee Chair 

Spørgeskema: Anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling og thiopurin-behandling blandt gastroenterologer i Norden

Kære kollega

Som led i et skandinavisk forskningsprojekt udgående fra Norge (projektansvarlig ph.d.-studerende Kristin Bjørlykke, overlæge Kristin Kaasen Jørgensen og professor Jørgen Jahnsen; Akershus Universitetssygehus Oslo) ønsker vi at kortlægge anvendelsen af ​​terapeutisk lægemiddelovervågning i forbindelse med biologisk behandling  og  thiopurinbehandling blandt gastroenterologer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island (måling af stofkoncentrationer og evt. antistofdannelse samt måling af thiopurinmetabolitter og TPMT  genotype/fænotype). Vi håber, at disse oplysninger kan danne grundlag for udarbejdelse af nationale og/eller nordiske retningslinjer/anbefalinger for terapeutisk lægemiddelovervågning til IBD. Af den årsag udsendes denne invitation i DSGH-regi.

Vi inviterer dig til at deltage i den anonyme elektroniske spørgeskemaundersøgelse (varighed 12 min.): https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=EXHKPCYL97 

Du bedes besvare spørgeskemaet også selvom du ikke er involveret i behandling af IBD-patienter eller ikke anvender terapeutisk lægemiddelovervågning (undersøgelsen vil i disse tilfælde afsluttes efter nogle få indledende spørgsmål).

Vi håber på din velvilje og deltagelse, som er helt afgørende for undersøgelsens værdi.

Venlig hilsen

På vegne af projektgruppen

Casper Steenholdt

Jørn Brynskov

Ebbe Langholz

1. reservelæge, ph.d., dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialeansvarlig overlæge, dr.med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overlæge, dr. med.

Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Herlev Hospital

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer

Kære DSGH medlemmer 

Hermed følger opdatering af guidelinen fra 2013 om ”Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer”

Der er fortsat ikke gennemført randomiserede kontrollerede studier, der kan påvise, om kromoendoskopi- overvågning nedsætter risikoen for, at udvalgte IBD risikogrupper udvikler og dør af kolorektal cancer. Anbefalingerne er derfor systematisk anført som ”kan tilbydes” 

På baggrund af vores litteraturgennemgang har vi foretaget en række ændringer/tilføjelser, herunder

 • Kromoendoskopi kan tilbydes patienter efter 8-10 år mod tidligere > 13 års varende ekstensiv colitis ulcerosa  
 • Kromoendoskopi kan tilbydes til patienter med 8-10 års ekstensiv colon Crohn
 • Patienter med tidlig debut af IBD < 19 år og > 8 års varende minimum venstresidig colitis ulcerosa udgår som selvstændig risikogruppe
 • IBD patienterne risikostratificeres i 4 grupper med fokus på tidligere fund af IBD- associeret dysplasi. Fund af pseudopolypose betragtes ikke længere som en risiko faktor
 • Den danske guideline medfører betydeligt færre indeks og overvågnings-koloskopier, end der anbefales i ECCO guidelinen. Feks. anbefaler ECCO, at alle IBD patienter skal koloskoperes og biopteres efter 8 års sygdom
 •  VI anbefaler, at man i den individuelle risikovurdering evt medtager andre kendte risikofaktorer som 1) tidlig debut af IBD,  2) vedvarende makro- og/eller mikroskopisk inflammation, 3) IBD patienter med førstegrads slægtninge < 50 år. Dette er også i modsætning til ECCO guidelines, hvor disse risikofaktorer systematisk medfører anbefaling om øget koloskopiovervågning
 • Vedr. valg af endoskopimodalitet er virtuel kromoendoskopi i form af narrow Band Imaging /NBI) nu medtaget  som 2 valgs modalitet
 • De kolorektale læsioner foreslås beskrevet makroskopisk med SCENIC eller FACILE klassifikationen, med udgangspunkt i Paris klassifikationen
 • Flere studier tyder på, at man hos højrisiko grupper feks hos PSC patienter, foruden at tage målrettede biopsier med fordel også kan tage random biopsier. Herved øges sensitiviteten for diagnosticere kolorektal dysplasi og cancer. Til gengæld vil der påvises ”usynlig dysplasi”, der ikke kan ses med kromoendoskopi. Håndteringen af dette fund er anført i guidelinen
 • Påvisningen af et lille IBD-associeret adenom med low grad dysplasi (LGD) medfører ifølge den danske guideline, at patienten kan tilbydes kontrol kromoendoskopi efter 6 og 12 måneder, fordi forekomsten af synkron high grade dysplasi og cancer er forhøjet. Dette er i modsætning til øvrige patienter, der ikke anbefales at blive kontrolkoloskoperet, hvis der påvises et lille sporadiske adenom med LGD. Det er derfor vigtigt, at læger, der koloskopere IBD patienter, er bekendt med disse anbefalinger  
 • Endelige har vi udfærdiget en patientinformation, der kan udleveres til de patienter, der tilbydes kromoendoskopi overvågning

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering må følgende patienter indenfor det gastroenterologiske og hepatologiske område vurderes til at være i  øget risiko for alvorligt forløb af COVID19-infektion og bør derfor prioriteres højt i vaccinationsplanen

 • Patienter med kronisk leversygdom med komplikationer (dekompenseret cirrose samt primær leverkræft).
 • Autoimmun leversygdom i immundæmpende behandling.
 • Alle patienter i steroidbehandling med prednisolon-dosis >7,5 mg dagligt.
 • Svære mavetarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand (f.eks. tarmsvigt).
 • Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i immundæmpende behandling (gælder både monoterapi med thiopuriner, methotrexat, og kombinationsbehandling med biologiske lægemidler og tofacitinib.
 • Desuden kan der være andre patienter med aktuel hospitalskontakt indenfor det gastrohepatologiske speciale, der grundet alder eller anden komorbiditet (f.eks. udbredt cancer eller levertransplantation) vurderes at være i risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion, som derfor også bør prioriteres højt i vaccinationsplanen.

Vi anbefaler at patienter i risikogrupperne bliver vaccineret, så snart vaccinesituationen tillader dette.

Indenfor andre lægelige specialer er der ligeledes grupper af patienter med øget eller særligt øget risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion. Disse patienter skal på samme måde prioriteres i den nationale vaccinationsplan. Da antallet af vacciner er begrænset og leveres løbende, kan alle patienter i øget risiko naturligvis ikke vaccineres på samme tidspunkt.

Patienter til vaccination indenfor det gastrohepatologiske område udvælges og indberettes efter konkret vurdering af den behandlingsansvarlige læge på det enkelte sygehus, mens den endelige prioritering og indkaldelse til vaccination sker på regionalt plan.

Der er ikke fundet grund til, at patienterne skal holde pause med deres immundæmpende medicin i forbindelse med vaccinationerne.

Der er en teoretisk mulighed for let nedsat virkning af vaccinen pga. den immundæmpende behandling, men vi har vurderet, at den risiko er betydelig mindre end den risiko, der er forbundet med ophør eller længerevarende pausering af den immundæmpende medicin, der kan medføre aktivitet i den tilgrundliggende sygdom.

Læs mere Sundhedsstyrelsenses hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

DSGH – 15. januar 2021

EUROPEAN SPECIALTY EXAMINATION IN GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY

Applications open: December 16th 2020

Last applications: January 13th 2021

Examination date: April 7th 2021

http://www.eubogh.org

 

Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT) National klinisk guideline

Clostridioides difficile infektion og fækal mikrobiota transplantation (FMT) National klinisk guideline, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) og Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)

Nu online i endelig version. Tjek den ud

ESGE Days 2021, submit your abstract

Dear Members,

It is our pleasure to contact you today to encourage you to submit your abstract/video for the online congress of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), ESGE Days 2021, taking place 25-27 March.

 • All accepted ABSTRACTS and VIDEO ABSTRACTS will be published in Endoscopy which received its highest impact factor ever of 7.341, making it the #1 endoscopy-specific journal in the world!
 • Free registrations available for top authors (40 years or younger).
 • Special features will enable lively interaction with poster presenters

Submit your abstract/videos under one of the following 9 categories via the website before November 30, 2020 for your chance to actively contribute to ESGE Days 2021.

 • Clinical Endoscopic Practice
 • Esophagus
 • Stomach and small intestine
 • Colon and rectum
 • ERCP
 • Endoscopic ultrasound
 • Pediatric endoscopy
 • Endoscopic technology
 • COVID-19

As ESGE Days goes fully virtual in 2021, your published work will be visible to a truly international audience around the globe

Submit here >> https://esgedays.org/submissions/abstract-video-submission/

For more information please visit the website: www.esgedays.org

 

OPDATERING” NATIONALT IBD NETVÆRK

TIL IBD INTERESSEREDE KOLLEGER

FA pdf  opslag som pdf

 

Grundet covid 19 situationen måtte det planlagte møde i april aflyses og styregruppen har nu afholdt et digitalt planlægningsmøde for at diskutere fremtidige møder.

Der er enighed om, at de allerede 3 afholdte møder i IBD nationalt netværk har været særdeles givende, og det er derfor besluttet at arbejde videre med konceptet. Deltager antallet har ligget på omkring 70, hvilket vidner om interessen for IBD.

Formålet med dette forum er at skabe et rum, hvor der er ”højt til loftet” om specifikke og relevante IBD emner.

Der er enighed i styregruppen om, at såvel det faglige indhold med dertil hørende diskussioner, samt det sociale netværk er en vigtig del af mødet, hvorfor der stiles mod et nyt fysisk møde

FORÅRET 2022

Styregruppen arbejder videre med planlægningen i løbet af 2021 og ser frem til forhåbentlig at kunne invitere til et nyt møde i IBD Nationalt netværk.

Mødet arrangeres af/ i samarbejde med:

 • IBD Interessegruppe under DSGH:

                    Henning Glerup, Torben Knudsen, Lone Larsen, Gitte Pedersen og Signe WIldt

 • IBD interessegruppe under FS 35 gastroenterologiske sygeplejersker:

Anne Berg, Birgitte Blichfeldt, Rikke Edelbo, Jette F. Jensen, Yvonne Krogager, Else K. Mikkelsen, Lene Neergaard og Charlotte Riddersholm

AFLYSNING af DSGH/DKS efteruddannelsesmøde

På grund af de seneste udmeldte restriktioner er vi desværre nødsaget til at aflyse/udsætte det ellers planlagte fælles Efteruddannelsesmøde (DSGH/DKS) i januar 2021. Programmet fastholdes men udsættes til januar 2022.

Mvh

Bestyrelsen DSGH

Årsmødet 2020 25. september 2020 – online version

14:00 - 14:05 Velkomst og præsentation af legatmodtagere

14:05 - 15:00 Præsentation af FMT guideline

15:00 - 16:00 Generalforsamling

Mødet vil blive broadcastet online med mulighed for at stille spørgsmål. Oplysninger om platform og hvorledes man opnår adgang publiceres senere på denne hjemmeside.

Vi opfordrer alle medlemmer af DSGH til at tage en velfortjent pause fra arbejdet og deltage i online mødet og Generalforsamling sammen med sine kollegaer.

Link til web-møde: https://www.streamcloud.dk/vlms-events/dsgh/ 

 M.v.h. Bestyrelsen og Årsmødeudvalget DSGH

Arrangements kalender

October   2021
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet