Nyheder

Nyheder

AFLYST: Crash-kursus i Gastroenterologi 2020 - Aarhus 20/5

Kort kursus i gas/hep for yngre læger og medicinstuderende

FA pdf

Fra patienterne med sygdommene til hvordan man bliver speciallæge 

Geografi                             Aarhus

Lokalitet                             Lægeforeningens hus, Villa Medici, Fredens Torv 3 B, 2. sal, 8000 Aarhus C

Dato                                    Onsdag 20.05.2020

Tid                                      9.00 til 16.00

Tilmelding/pris                  Egen betaling på 200 DKR. Tilmelding først gyldig når kursusafgift er betalt.

https://dsgh.nemtilmeld.dk/20/

Deadline: 13.05.2020

Undervisere                       

Anne-Mette Haase, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Herning/Aarhus

Emilie Glavind, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Silkeborg/Aarhus

Kirstine P. Bak-Fredslund, Hoveduddannelse i Gastro-/Hepatologi, Randers/Ålborg

Program                             

09.00-09.15 kaffe og velkomst

09.15-09.30 Introduktion (Emilie, Kirstine og Anne-Mette)

09.30-10.00 Akut leversygdom belyst ved cases (Emilie)

10.00-10.30 Akut tarmsygdom belyst ved cases (Anne-Mette)                                                                                     

10.30-10.45 pause

10.45-11.00 Hoveduddannelsen, hvordan får du den? (Kirstine)

11.00-11.15 Søgning af intro- og hoveduddannelse (Emilie)

11.15-12.00 Kronisk leversygdom belyst ved cases (Emilie)

12.00-12.30 Kronisk tarmsygdom belyst ved cases (Kirstine)

12.30-13.30 frokost

13.30-13.50 Dyspepsi og synkebesvær belyst ved cases (Kirstine)

13.50-14.15 Forstoppelse belyst ved cases (Anne-Mette)

14.15-14.45 Organisation af gastroenterologi i DK (Anne-Mette) Hjemmeside for yngre gastroenterologer (Anne-Mette)

14.45-15.00 pause

15.00-15.30 Karriereberetninger (Emilie, Kirstine og Anne-Mette)

15.30-16.00 Opsamling, evaluering og «fredag»søl

                                          

                                          

AFLYST (COVID-19) Nationalt IBD møde 27-28/4 opdateret program. Tilmelding senest 25/2

KÆRE IBD INTERESSEREDE KOLLEGER

Velkommen til det 4. ”Nationale IBD netværksmøde”
denne gang som seminar med én overnatning, denne gang fordelt på to hverdage.
 
MØDET HOLDES PÅ KURSUSCENTER BROGÅRDEN, MIDDELFART
 
Mandag den 27. april 2020 kl. 16.00 til
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00
  
Formålet med mødet er at skabe et rum, hvor der er ”højt til loftet” om specifikke og relevante IBD emner. Vi håber, at mødets indhold vil være til inspiration for alle og give hver afdeling/IBD team mulighed for at komme hjem med nye ideer. Følgende emner bliver diskuteret:
 
• ”Infusionsregimer”
• ”IBD sygeplejersken – hvor er vi og hvor skal vi hen?”
• ”Ultralyd i klinikken”
• ”IBD patientens ønsker om information” 
Mødet er arrangeret af/ i samarbejde med:
  • IBD Interessegruppe under DSGH: Henning Glerup, Torben Knudsen, Lone Larsen, Gitte Pedersen og Signe WIldt
  • IBD interessegruppe under FS 35 gastroenterologiske sygeplejersker: Birgitte Blichfeldt, Anne Hindhede og Else K. Mikkelsen. 
OBS:
Det er gratis at deltage i mødet, til middagen samt overnatning, idet mødet sponsoreres af industrien.
Transporten samt drikkevarer til middagen er for egen regning.
 
Program

Mandag den 27. April 2020 – dag 1

Kl. 16.00 - 16.30: Ankomst, kaffe, kage og registrering
Kl. 16.30 - 16.45: Velkomst ved styregruppen
Kl. 16.45 - 18.00: Infusionsregimer Administration og monitorering af biologisk terapi til IBD. Resultat fra national spørgeskema undersøgelse. Diskussion: Kan/skal vi standardisere administrationen og monitoreringen af BIO – terapi. Fordele og ulemper Ved Signe Wildt, Køge og læge Sabina Volmar
Kl. 18.00 - 19.00: Middag
Kl. 19.00 - 21.30: IBD sygeplejersker – hvor er vi og hvor skal vi hen? Status fra styregruppen
Kl. 21.30: Networking

Tirsdag den 28. April 2020 – dag 2
Fra kl. 07.00: Morgenbuffet
Kl. 09.00 – 10.30: Ultralyd i klinikken Ultralyd af tyndtarm i daglig klinik Ved Annette Cannon, Silkeborg og Jacob Bjerrum, Herlev
Kl. 10.30 – 10.45: Formiddags kaffepause
Kl. 10.45 – 12.00: Hvilken information ønsker IBD patienten? Lev med IBD Ved Johan Burisch Patient interviews fra Esbjerg og Nyborg Ved Charlotte Riddersholm og Anne Hindhede Diverse hjemmesider samt app´s
Kl. 12.00 – 12.30: Evaluering og afslutning ved styregruppen
Kl. 12.30: Tak for denne gang og Grap ´n´go frokost!
 

***AFLYST (pga covid-19) DGSH ultralydsudvalg tilbyder basal ultralydskursus***

Kurset er desværre aflyst grundet Covid-19

 
Formål

At give deltagerne et indblik i abdominal ultralyds muligheder indenfor diagnostik og terapi samt gennem praktiske øvelser at give kursisten mulighed for at indøve nogle praktiske færdigheder.

Hvornår

25. marts 2020

Pris

500,- for medlemmer af DSGH, 1000,- for ikke medlemmer

Tilmelding

”Først til mølle princip” https://dsgh.nemtilmeld.dk/19/ 

Deltagere

Læger i gang med introduktionsstilling og dem som overvejer at søge introduktionstilling indenfor specialet. Målgruppen er læger med ingen eller begrænset ultralydserfaring.

Antal deltagere

12

Form

Der indledes med en teoretisk gennemgang, derefter øvelser i 3 hold af 4 personer. øvelser vil foregå med figuranter og patienter

Undervisere

Jacob Wium Bjerrum, Katrine Prier Lindvig og Lasse Bremholm

Sted

Sjællands Universitets Hospital, Lykkevej 1, 4600 Køge (der vil være skilte ved hovedindgangen)

Med S-tog tages til Ølby, hvorfra der er ca. 7 min. gang

Kursusledere

Lasse Bremholm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program

9.00 - 9.15: Velkomst, registrering og kaffe

9.30 – 10.00: Principper i ultralyd og betjening af apparatur

10.00 - 10.30: Basal ultralydsanatomi og gennemgang af systematisk skanning

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 12.00: Praktiske øvelser. Skanning på figuranter. Fokus på teknik, aorta, pancreas og lever/galdeveje

12.00 - 12.45: Frokost (del af kursusgebyr)

12.45 - 13.00: Klargøring til praktiske øvelser

13.00 - 1345: Praktiske øvelser. Skanning på figuranter. Fokus på nyre, milt og fri væske/FAST.

13.45 - 15.30: Praktiske øvelser.  Figuranter og cases (med kaffepause)

15.30 - 15.45: Afslutning & evaluering

Database for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) lukkes ned

Styregruppen for Biologisk Behandling af Inflammatorisk Tarmsygdomme (BIOIBD) og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) er sammen med RKKP blevet enige om, at den manuelle indtastning af data i TOPICA databasen ophører fra dags dato og at databasen lukkes ned.

***AFLYST (COVID-19) DSGHs Forårs temamøde 18/3: Tarmsvigt***

Mødeleder: Lone Madsen (SUH, Køge) og Klaus Theede (Gastroenheden, Hvidovre Hospital) 

FA pdf

Som følge af COVID-19 situationen i Danmark og de deraf følgende anbefalinger og restriktioner for sundhedspersonales deltagelse i konferencer og mødet, nationalt som internationalt, har vi i DSGH’s bestyrelse af at aflyse temamødet om tarmsvigt, der var planlagt til 18/3-2020.
Vi håber at kunne gennemføre arrangementet i samme form, når epidemien er overstået.
Venlig hilsen
DSGH’s bestyrelse
Program:

15.00 – 16.00 Kaffe og ankomst

16.00 – 16.30 Patogenese og klassifikation af tarmsvigt v/ 1. Reservelæge, ph.d. Christopher F. Brandt, SUH Køge

DSGH årsmøde 2020: 28-29/8 Comwell Kolding

Så er dato'erne frigivet for næste års DSGH årsmøde:

28.-29. august 2020.

Sted: Comwell Kolding.

Abstract deadline er 28. juli 2020

 

Mere info senere.

Implementeringen af ultralyd i uddannelsen af gastroenterologer - nu godkendt af DUDS & DRS

Dansk Selskab for Gastoenterologi og Hepatologi (DSGH) har haft nedsat en kommissorium for at bedre implementeringen af ultralyd i speciallægeuddannelsen af gastroenterologer.

Målbeskrivelsen er nu endelig godkendt af DRS og DUDS. Fokus er primært på lever-elastografi og tarmskanninger ved inflammatorisk 

Se målbeskrivelsen og godkendelsen i DUDS seneste medlemsblad

Videreuddannelses-kursus DSGH OG DKS 31/1 2020

Sted: Ingeniørernes Mødecenter, København

Se det fulde program her

Tilmelding er nu åben. Klik her

Tarmultralyd for gastroenterologer 2/10

Så afholder DSGH igen sit meget populære 1-dages tarm ultralydskursus 2. oktober 2019. Søg fri allerede nu! find 500 kr. og sikre dig at din afd. har et UL apparat du kan bruge til at øve dig videre på det du lærer på kurset. Vi håber i DSGH's UL udvalg at kunne åbne et 3-dages kursus i 2020 med efterfølgende 2-4 ugers fokuseret ophold mhp. at blive mere sikker i brugen af tarmultralyd. Da vil dette kursus og andre 1-3 dages UL kurser være en forudsætning for deltagelse. 

Tilmelding er nu åben

Nye guidelines og patientinformationer

Traditionen tro er der op til Årsmødet nye guidelines

I år er der lavet en ny (foreløbig) guideline for Ernæring og levercirrose eller find den under årsmødet

Der er opdateret guidelines for

Eosinofil øsofagitis med tilsvarende patientinformation
Gastro øsofageal varice blødning: Forebyggelse og behandling
Seneste opdatering:
  • Denne guideline omfatter primær og sekundær blødningsprofylakse samt håndtering af den akutte blødning fra gastroøsofageale varicer.
  • Den nærværende version er suppleret med et afsnit om primær profylakse, som også omhandler gastroskopiscreening for højrisiko varicer. Der er tilføjet en figur med endoskopi intervaller samt en tabel til optitrering af propranolol og carvedilol, begge disse vedrører både primær og sekundær profylakse. 
  • Der er ikke ændret i rekommandationerne for behandling af den akutte blødning eller sekundær blødningsprofylakse.

Herudover er der lagt links til relevante eksterne guidelines (nederst på Guideline siden), som fx GI cancer, farmakologisk smertebehandling af kronisk pancreatitis samt den helt nye Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) for Tidlig opsporing og behandling af NAFLD og NASH inkl. quick-guide og patient information 

Tjek dit spamfilter - hvis du har en @dadlnet.dk adresse

Seneste nyhedsbrev er desværre røget i mange medlemmers spamfilter. Benytter du dig af en *@dadlnet.dk adresse, er seneste nyhedsbrev med stor sandsynlighed havnet i dit spamfilter. 

Hvad skal jeg gøre?
  1. Find mailen og erklær den som ikke-spam.
  2. Tilmeld dig igen med en samme e-mail adresse, som så skal bekræftes ELLER anden e-mail adresse
  3. Skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hvis problemet vedbliver.
  4. Se det seneste nyhedsbrev her

I mellemtiden arbejder jeg på at forbedre udseendelsen af mails, så den ikke bliver fanget i spam filteret.

Arrangements kalender

May   2021
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet