DSGH

Kurser og arrangementer organiseret af Dansk Selskab for Gastroenterologi & Hepatologi (DSGH)

*** AFLYST *** DSGH Forskningsudvalg Temamøde

*** AFLYST *** DSGH Forskningsudvalg Temamøde
14-03-2019 3:30 pm -7:15 pm

Samarbejde med industrien – fra kongres rejser til un-restricted grants

Hvidovre Hospital, 

Lokale 2, vandrehallen

Temamøde om IBD og autoimmune manifestationer

Temamøde om IBD og autoimmune manifestationer
29-03-2019 3:00 pm -8:00 pm
Nyborg
125 kr

SAVE THE DATE

Temaet er IBD og autoimmune manifestationer. Program følger senere.

DSGHs bestyrelse afholder 

Temamøde om IBD og autoimmune manifestationer 

Fredag den 29. marts 2019 kl. 15.00 – 20.00 

Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 

Mødeleder: Ebbe Langholz (Gastroenheden, Herlev Hospital) og Klaus Theede (Gastroenheden, Hvidovre Hospital)