DSIM Årsmøde og Hagedorn prisen

Årsmøde og overrækkelse af Hagedorn Prisen

FA pdf

Tid: Fredag den 28. februar 2020

Sted: Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Program

9.00-9.30 Generalforsamling Dansk Selskab for Intern Medicin

10.00 Velkomst Hot topics i Dansk Intern Medicin v/ formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Pia Nimann Kannegaard

10.00-10.45 Syg og sund kommunikation v/ læge og journalist Peter Qvortrup Geisling

10.45-11.00 T-cellemedieret immunterapi med bispeci kke antisto er til behandling af B-cellelymfomer . v/ læge Martin Hutchings, Dansk Hæmatologisk Selskab

11.00-11.15 Ketoner og metabolisme v/ læge, ph.d. Esben Søndergaard, Dansk Endokrinologisk Selskab

11.15-11.30 Kaffepause

11.30-11.45 Hepatitis ved brug af Check Point Inhibitors v/ overlæge Ane Teisner, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

11.45-12.00 Biologisk behandling af svær astma – en ny æra v/ professor Celeste Porsbjerg, Dansk Lungemedicinsk Selskab

12.00-12.15 HIV smitter ikke - hvor sikre er vi? v/ professor, overlæge, dr.med. Jens Lundgren, Dansk Selskab for Infektionsmedicin

12.15-12.30 TAVI - kateterbaseret aortaklapsubstitution v/ professor, overlæge, dr.med. Lars Søndergaard, Dansk Cardiologisk Selskab

12.30-13.30 Frokost

13.30-13.45 SGLT2-hæmning – mere end bare glukosuri v/ overlæge, ph.d. Rikke Borg, Dansk Nefrologisk Selskab

13.45-14.00 Biologisk behandling til spondylartrit efter anti-TNF v/ læge, ph.d. René Østgård, Dansk Reumatologisk Selskab

14.00-14.15 Er sarcopeni en diagnose vi skal tage alvorligt? v/ professor Charlotte Suetta, Dansk Selskab for Geriatri

14.15-14.45 Ka epause

14.45-15.30 Foredragskonkurrence, tre udvalgte foredrag

15.30-16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen v/ formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedical and health science research and applications, Novo Nordisk Fonden

16.00-17.00 Hagedorn Prismodtagerens foredrag

17.00-17.15 Afstemning og overrækkelse af præmie til vinder af foredragskonkurrence

17.15-18.00 Reception

TILMELDING:

Tilmelding til årsmødet senest 7. februar 2020 via mail til Eva Baadsgaard på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med angivelse af navn og titel samt oplysning om deltagelse i frokost og/eller reception.

Vi gør opmærksom på, at årsmødets faglige indhold vil have relevans for den lægefaglige videreuddannelse og efteruddannelse for alle læger inden for det intern medicinske virke. Vi opfordrer derfor alle ledende og uddannelsesansvarlige overlæger til at anvende dagen som et undervisningstilbud for yngre læger.

Hagedorn Prisen er skabt ved midler fra Nordisk Insulinlaboratorium i 1966 og fra Novo Nordisk Fonden i 2008. Prisen uddeles som belønning for fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin.

Event Properties

Event Date 28-02-2020 9:00 am
Event End Date 28-02-2020 6:00 pm
Individual Price Free
Location Novo Nordisk Fonden
Categories DSIM,Prisuddeling,Årsmøde

Location Map