Bestyrelsen

DSGH's aktuelle bestyrelse, fra september 2018. Læs mere om hvert medlem, inkl. habilitetserklæring, under billedet.

Henning Glerup
Henning GlerupFormand, Specialeansvarlig overlæge, PhD
Ebbe Langholz
Ebbe LangholzNæstformand, overlæge, Dr.Med
Lone Madsen
Lone MadsenBestyrelsesmedlem, Specialeansvarlig overlæge, PhD
Gerda Villadsen
Gerda VilladsenKasserer, Overlæge, klinisk lektor, PhD
Annette Dam Fialla
Annette Dam FiallaSekretær, Overlæge, PhD
Peter Holland-Fischer
Peter Holland-FischerBestyrelsesmedlem, Overlæge
Klaus Theede
Klaus TheedeBestyrelsesmedlem, Overlæge, PhD

Referater fra bestyrelsesmøder

DSGH Høringssvar