DSGH / Danske legater

Olympus Danmark’s Endoskopi legat. Ansøgningsfrist 15/4-19

Olympus Danmark’s Endoskopi legat uddeles i samarbejde med Dansk Selskab for Gastoenterologi og Hepatologi (DSGH) og Dansk Kirurgisk Selskab (DKS)

Olympus Danmark ønsker at støtte udviklingen indenfor dansk gastroentestinal endoskopi ved at uddele et årligt rejselegat på 25.000 DKK.

Legatet er beregnet til en rejse og ophold ved en udenlandsk endoskopienhed, mhp. at opnå kendskab til nye endoskopiske teknikker.

Legatmodtageren skal være medlem af minimum et af selskaberne.

Ansøgning

Der indsendes en motiveret ansøgning (max. 1 A4 side) til det respektive selskabs sekretær senest 15. april 2019.

Legatmodtageren udpeges af DSGH/DKS Endoskopiudvalg. Legatmodtageren får direkte besked senest 15. maj 2019.

Efter legatrejsen er afholdt, fremsendes en kort (1 A4 side) beskrivelse af rejsen og dennes udbytte for legatmodtageren til 

Image

Internationale legater

ECCO

Mere info senere

Tidligere Legater

DSGH's Takeda Uddannelses legater 2018

2 uddannelses legater på hver 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet i september 2018.

Legaterne uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet Gastroenterologi og Hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med besøget skal være at opnå indsigt i eller få specifikke færdigheder indenfor et defineret (specialerelateret) udviklings - eller forskningsområde.

Krav til ansøgning:

Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side

CV (max 1 A4 side) incl. max. 5 væsentligste publikationer

Kort projektbeskrivelse (max 1 A4 side) for det udviklingsområde der ønskes afklaret med et studiebesøg, godkendt (underskrevet) af vejleder/leder på projektafdelingen

Ansøgningsfrist: dato: 1. juni 2018

Ansøgning sendes til: DSGH sekretær Lone Galmstrup Madsen

Krav til ansøger:

Læge, der stiler mod eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Medlem af DSGH

Accept fra den afdeling hvor udviklingsområdet er forankret

Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge

Kort oral præsentation (15 min) af projekt og udbytte af besøg ved efterfølgende DSGH årsmøde.

Behandling af ansøgning:

Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH.