PH.D. NETVÆRKSDAG 2019

Kære Kollega

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) ønsker at bidrage til udvidet kendskab til og samarbejde om forskning på tværs af landet og særligt sikre, at kommende yngre forskere kan mødes og lade sig inspirere samt skabe de vigtige netværk.

Forskningsudvalget vil derfor gerne invitere yngre læger, der er i gang med eller planlægger at påbegynde et PhD forløb til DSGH PhD Symposium 2019. Medicinstuderende der planlægger eller er indskrevet som Forskningsårsstuderende er også velkomne. 

I forbindelse med netværksmødet får deltagerne mulighed for at mødes med andre forskningsinteresserede, Ph.d. og forskningsårsstuderende fra hele landet

 

Formålet med mødet er at give de Ph.d.-studerende mulighed for at mødes og fremlægge deres Ph.d.-projekter med gode muligheder for at skabe netværk og meget gerne samarbejder på tværs af landet, sygehuse og afdelinger. 

I forskningsudvalget finder vi, at dette kan være en væsentlig mulighed for at fastholde og vedligeholde interessen for samarbejde og forskning i DSGH regi i Danmark, da det er grundlaget for det vækstlag, der er basis for DSGH og DSGH forskning i fremtiden. 

Mødet afholdes torsdag 29/8 2019 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, forud for årsmødet, og det vil derfor være oplagt at deltagerne fortsætter til årsmødet den 31/8 til 30/8-2019. 

DSGH betaler for afholdelse af kurset (lokaler og forplejning), mens deltagerne selv betaler for overnatning på Hotel Nyborg Strand. Det vil sige, at der er en egenbetaling på 1200 kr., som vi håber afdelingen/hovedvejleder vil betale for den ph.d.-studerende.

Der er plads til 15 Ph.d.-/forskningsårs-studerende som deltagere, og undervisere vil være inviterede oplægsholdere samt medlemmer af Forskningsudvalget, der består af Jens Kjeldsen (Odense), Lise Lotte Gluud (Hvidovre), Johan Burisch (Nordsjællands Hospital), Søren Schou Olesen (Ålborg) og Henning Grønbæk (Aarhus).

Vi håber meget at de studerende og deres vejledere finder symposiet interessant. Tilmelding foregår via DSGH hjemmesiden, og tilmelding er åben fra 1/6 efter først-til-mølle princippet og med hensyntagen til geografisk fordeling. Sidste frist for tilmelding er 10/8-19.

Vi ønsker så vidt muligt at alle regioner og forskningsområder bliver repræsenteret. 

Se venligst nedenstående foreløbige program.

På forhånd tak for samarbejdet

Venlig hilsen

Henning Grønbæk, professor, overlæge, PhD

Formand for DSGH Forskningsudvalget

PH.D. NETVÆRKSDAG 2019 

Torsdag 29/8-2019

Hotel Nyborg Strand

 

Deadline for tilmelding og indbetaling af 1200 kr. for overnatning er 10/8-2018. kl. 15 https://dsgh.nemtilmeld.dk/11/  

Program 
PH.D. NETVÆRKSDAG 29/8-2019

Se det fulde program i arrangementskalenderen


Print   Email