Om specialet

Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi er et af de 9 intern medicinske specialer og omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i fordøjelseskanalen, pancreas, lever og galdeveje. Sygdomsspektret er bredt og spænder over »folkesygdomme« som ondt i maven, afføringsforstyrrelser, forhøjede levertal, fedtlever, over kroniske sygdomme, som inflammatorisk tarmsygdom og cirrhose til sjældnere sygdomme med autoimmunt eller genetisk præg.

Den lægelige indsats rummer rådgivning og behandling af både ambulante og indlagte patienter, og der findes alt fra hyperakutte tilstande som blødende oesofagusvaricer til livslange kroniske lidelser som malabsorption. Der udføres desuden et stort antal diagnostiske og terapeutiske procedurer i specialet, særligt endoskopier og ultralydsundersøgelser. Specialet giver rige muligheder for at blive involveret i forskning. Find specialets faglige profil her.

For at komme i betragtning til en hoveduddannelsesstilling skal man have en godkendt introduktionsstilling indenfor intern medicin, der varer 12 måneder.  Hoveduddannelsen varer 60 måneder og de enkelte hoveduddannelsesforløb er opbygget af ansættelser af 12-15 måneders varighed. Du kan finde måbeskrivelserne for introduktionsstillingen til intern medicin samt til hoveduddannelsen i Gastroenterologi og Hepatologi på sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også læse om generelle og specialespecifikke kurser.

Der opslås årligt hoveduddannelsesstillinger fordelt på de 3 videreuddanelsesregioner, hvorigennem ansættelsesproceduren varetages:


-    Videruddannelsen Region Øst
-    Videruddannelsen Region Nord
-    Videruddannelsen Region Syd

Man ansættes til et hoveduddannelsesforløb på baggrund af en skriftlig ansøgning og en ansættelsessamtale. Ansættelsessamtalen foregår overfor repræsentanter for de ansættende hospitaler, Yngre Læger og DSGH. Læs mere om hvordan du kvalificerer dig bedst muligt til et hoveduddannelsesforløb i vores ”Quickguide til hoveduddannelser”.