Quickguide til hoveduddannelse

”MÅLRETTETHED FOR DUMMIES”

Eller: hvordan jeg scorer en hoveduddannelsesstilling!

Efter indførslen af fire-års reglen er der tiltagende vægt på, at man som kandidat til en hoveduddannelsesstilling viser målrettethed indenfor specialet. Vi har derfor samlet en række forslag til kompetencer og aktiviteter, som vi mener ansættelsesudvalgene lægger vægt på, når de uddeler hoveduddannelsesstillinger:

Meld dig ind i selskabet!

Kom til møderne:

Der er en masse gratis og rigtig gode faglige møder, som ikke bare giver ny viden, men også giver dig mulighed for at møde andre indenfor specialet: DSGH’s eftermiddagsmøder forår og efterår, DSGH’s årsmøde, øvrige relevante møder fra andre selskaber (dansk ultralyddiagnostisk selskab, dansk infektionsmedicinsk selskab), firmasponsorerede møder (Yngre IBD’ologer). Se mere under vores kalender.

Færdigheder:

  • Begynd at skopere. Du behøver på ingen måde være erfaren skopør, men det trækker ned hvis du aldrig har holdt et skop i hånden. Start med simulator, 1-dages endoskopikursus, superviserede gastroskopier, sigmoideoskopier.
  • Øvrige færdigheder: abdominal ultralyd, ascitespunktur. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) har et halv-årligt basalt UL-kursus som er vældig godt.

 

Forskning:

Hvis ikke du får ”serveret” et phd-projekt, så start med noget, der er til at overskue. Kasuistik, retrospektiv dataopgørelse/kvalitets-projekt, tværsnitsundersøgelser, koble sig på seniore lægers større projekter, evt. metaanalyser/Cochranesamarbejdet hvis der er nogle at lære metodikken af.
Vær opmærksom på, at forskning tager tid, og det er fint nok at kunne vise, at man er i gang, også selvom der ikke nødvendigvis er noget publiceret endnu.
Kendskab til de specialerelevante tidsskrifter og konferencer er heller ikke at foragte.

 

Klinisk relevant arbejde:

  • Højtspecialiserede afdelinger: Århus, Aalborg, Odense, Hvidovre, Herlev, Køge, Rigshospitalet.
  • Intern medicinske afdelinger med gastroenterologisk/hepatologisk funktion: Gentofte, Bispebjerg, Nykøbing Falster, Frederikssund mm.

 

Relevante kurser:

Hvis du er et sted, hvor du kan få kurser betalt, eller har mulighed for et antal valgfrie efteruddannelseskurser, så sørg for, at de er specialerelevante.

  • DSGH’s efteruddannelseskursus er et tredages kursus hver januar; det er af høj kvalitet og interessant for alt fra special- til introlæger.
  • Lægeforeningen udbyder årligt et hepatologikursus for yngre læger.
  • 1-dages endoskopikursus udbydes af dansk kirurgisk selskab og YDSGH, men er meget søgt og kan derfor være svært at få plads på.
  • 3-dages abdominal UL-kursus udbydes af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.
  • Udenlandske kurser, særligt postgraduate kurser i forbindelse med videnskabelige konferencer er oftest særdeles gode, men kan være svære og dyre at komme på for yngre læger.

 

Undervisning:

Undervisningsansvarlig yngre læge, afdelingsinstruks, undervisning til morgenkonferencer, sygeplejeundervisning.

 

Organisatorisk erfaring:

Tillidsrepræsentant-arbejde, TR-kurser, organisatorisk erfaring udenfor lægeverdenen.

 

Til sidst:

Skriv en god motiveret ansøgning! Motivation er vigtig. Skriv detaljeret hvorfor, du vil arbejde indenfor specialet – hvad det præcis er, som gør dette speciale så spændende/rart/udfordrende/lærerigt… Det er ikke nok med ”jeg har altid villet være gastroenterolog”.