Søg
Close this search box.

Opdatering af guidelinen om udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning

Guidelinen er grundigt gennemarbejdet herunder revision af flowcharts.  Ændringer i forhold til tidligere:

  • Alarmsymptomer, genetisk disposition samt sværhedsgrad af anæmi indgår nu som kriterier for bidirektional endoskopi for yngre (<40 år), uafhængig af cøliakitest og status for menstruation.
  • Det er præciseret, at der ved ”bidirektional endoskopi” forståes koloskopi først. Efterfølgende udføres gastroskopi ved manglende fund af blødningskilde ved koloskopien.
  • Brug af kapselenteroskopi af tyndtarmen efter negativ bidirektionel endoskopi er præciseret.
  • Doseringen ved oral jernsubstitution er ændret til anbefaling om 100 mg jern hver 2. dag.

Guidelineudvalget vil gerne takke Jens Dahlerup for hans store indsats i udarbejdelse af guidelinen.

God læselyst”

Læs den nye guideline her