Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi fredag den 31. august 2018, Munkebjerg Hotel, Vejle 

generalforsamling

Indkaldelse som pdf dokument

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Henning Glerup 
 3. Fremlæggelse af regnskabet v. Gerda Villadsen 
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2018-19 v Gerda Villadsen 
 5. Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden
 6. Valg til bestyrelse: 2 medlemmer forlader bestyrelsen; 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg; 3 medlemmer valgt 2017 er ikke på valg og fortsætter. 
  1. DSGHs bestyrelse foreslår at bestyrelsesmedlem Henning Glerup genvælges til Bestyrelsen 1. år som formand
  2. DSGHs bestyrelse foreslår at bestyrelsesmedlem Lone G Madsen genvælges til bestyrelsen
  3. Ny valg til bestyrelsen:
   1. Næstformand der ifølge vedtægterne vælges som ”president elect” mhp overtagelse af formandsposten fra Generalforsamlingen 2019
   2. Et ordinært bestyrelsesmedlem 
 7. Valg af revisorer (vælges for 2 år):
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg til siddende revisorer Jens Richardt Andersen og Lars Vinter Jensen 
  2. Bestyrelsen foreslår genvalg til revisor suppleant Claus Aalykke 
 8. Eventuelt 

Henning Glerup, Formand, DSGH