Helge Worning mindeord

Helge Worning

9.1 192930.9  2017

Mindeord som pdf

Et af fyrtårnene indenfor dansk gastroenterologi og en pioner indenfor klinisk og videnskabelig pancreatologi er afgået ved døden.

Helge Worning var i sjældent grad et menneske som ”kunne alt”. Han var en dygtig og grundig forsker, en kompetent og erfaren kliniker, en blændende leder og et menneske med stor fagpolitisk indsigt. Ingen som kom i kontakt med Helge kunne være i tvivl om hans appetit på livet, hans usædvanlige hurtige og effektive forstand, hans skarpe og præcise formuleringsevne, hans klæbehjerne, flid og fantasi.

I 1968 forsvarede han sin disputats. Den udgik fra Blegdamshospitalets medicinske afdeling og centrallaboratorium. Baseret på fysiologisk indsigt og teoretisk reflekteret bekræftede han, at måling af den eksterne pancreasfunktion kunne gennemføres ved analyse af duodenalindholdet efter måltidsstimulation. Dermed blev en værdifuld pancreasfunktionstest indført i Danmark, som siden har været referencetest for den eksterne pancreasfunktion.

Helge blev overlæge ved medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Glostrup i 1969. Hans kliniske indsigt gjorde det meget lærerigt og fascinerende at være ansat som læge i afdelingen. Fejl og sløseri blev påtalt velformuleret og altid så velunderbygget at vi ansatte forstod og accepterede irettesættelsen. Ledelsesproblemer eksisterede ikke på afdeling F, ledelsen lå indiskutabelt i Helges hænder. Mange af landets bedste gastroenterologer har haft ansættelse på medicinsk afdeling F, som tillige havde en omfattende og bred funktion indenfor moderspecialet intern medicin, hvilket gjorde afdelingen til en af landets bedste uddannelsesafdelinger.

Helge var inspirator til flere disputatser og hans foredrag og indlæg var præget af elegance og kritisk sans. Han skrev kapitler i lærebøger og var værdsat og respekteret i internationale pancreatolog-kredse. I 1965 deltog Helge i det stiftende møde i European Pancreatic Club i London, og i 1975 var han arrangør af dette selskabs møde i København. I mange år deltog Helge i de videnskabelige pancreatologiske aktiviteter og hans hustru, Inger-Lise, var ham en stor støtte ved mødernes sociale arrangementer.

Da Dansk Gastroenterologisk Selskab blev stiftet i 1971 blev Helge valgt som foreningens første formand, en post han bestred i 4 år. Herefter var han i mange år et aktivt medlem som løftede en række opgaver for det faglige selskab. Helge var derfor et naturligt valg som redaktør af festskriftet der udkom i anledning af Dansk Gastroenterologisk Selskabs 25-års jubilæum i 1996. Samme år udnævntes han til æresmedlem i selskabet. I 1989 blev Helge tildelt den store Nordiske Gastropris.

Helges hurtige hoved, præcise formuleringer og store arbejdsevne gjorde man brug af i lægefaglige og sundhedspolitiske sammenhænge. I 1993 blev han lægelig direktør i Københavns Amts Sygehusvæsen, vigtige planer blev udarbejdet for specialefordelingen i sygehusvæsenet, men hans format passede ikke godt til den daværende politiske ledelse i Københavns Amt, og fra 1996 genoptog han sit kliniske arbejde på hospitaler i Jylland og på Grønland. Hans arbejdsevne var stadig stor og han var over 80 år da han sluttede som medlem af det psykiatriske patientklagenævn i København.

Helge blev enkemand i 2004 efter mere end 50 års ægteskab med Inger-Lise, men efter hendes død fik han 10 gode år sammen med Hanne Steensgård.  Da Hanne døde for godt et år siden tog det meget hårdt på Helge. Han havde i flere år lidt af svær arteriosklerotisk hjertesygdom, hvad han ikke lod sig mærke med. Vore tanker går til døtrene Anne og Dorthe.

Peter Bytzer

Finn W. Henriksen

Jannik Hilsted

Steen Larsen

Else Philipsen

Simon J. Rune

ERCP 2018

50 år med ERCP

13.-14. September i Malmö

Læs mere

DSGH's Nyhedsbreve

Får du ikke DSGH's Nyhedsbreve, så skriv til DSGH's Webmaster.

Vidste du, at du altid kan læse tidligere udsendte Nyhedsbreve? Når du har logget dig ind på hjemmsiden - så finder du adgang til tidligere udsendte Nyhedsbreve i menuen "Medlems Info".

 

Horizon 2020 Training Courses

 FORSKNING

2020training

Why participate in the "Horizon 2020 Proposal Development" course?

Læs mere på

www.eutrainingsite.com