Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering må følgende patienter indenfor det gastroenterologiske og hepatologiske område vurderes til at være i  øget risiko for alvorligt forløb af COVID19-infektion og bør derfor prioriteres højt i vaccinationsplanen

  • Patienter med kronisk leversygdom med komplikationer (dekompenseret cirrose samt primær leverkræft).
  • Autoimmun leversygdom i immundæmpende behandling.
  • Alle patienter i steroidbehandling med prednisolon-dosis >7,5 mg dagligt.
  • Svære mavetarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand (f.eks. tarmsvigt).
  • Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i immundæmpende behandling (gælder både monoterapi med thiopuriner, methotrexat, og kombinationsbehandling med biologiske lægemidler og tofacitinib.
  • Desuden kan der være andre patienter med aktuel hospitalskontakt indenfor det gastrohepatologiske speciale, der grundet alder eller anden komorbiditet (f.eks. udbredt cancer eller levertransplantation) vurderes at være i risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion, som derfor også bør prioriteres højt i vaccinationsplanen.

Vi anbefaler at patienter i risikogrupperne bliver vaccineret, så snart vaccinesituationen tillader dette.

Indenfor andre lægelige specialer er der ligeledes grupper af patienter med øget eller særligt øget risiko for et alvorligt forløb af COVID19-infektion. Disse patienter skal på samme måde prioriteres i den nationale vaccinationsplan. Da antallet af vacciner er begrænset og leveres løbende, kan alle patienter i øget risiko naturligvis ikke vaccineres på samme tidspunkt.

Patienter til vaccination indenfor det gastrohepatologiske område udvælges og indberettes efter konkret vurdering af den behandlingsansvarlige læge på det enkelte sygehus, mens den endelige prioritering og indkaldelse til vaccination sker på regionalt plan.

Der er ikke fundet grund til, at patienterne skal holde pause med deres immundæmpende medicin i forbindelse med vaccinationerne.

Der er en teoretisk mulighed for let nedsat virkning af vaccinen pga. den immundæmpende behandling, men vi har vurderet, at den risiko er betydelig mindre end den risiko, der er forbundet med ophør eller længerevarende pausering af den immundæmpende medicin, der kan medføre aktivitet i den tilgrundliggende sygdom.

Læs mere Sundhedsstyrelsenses hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

DSGH – 15. januar 2021