Videnskabelige selskaber og kongresser

1. Gastroenterologisk og hepatologisk relevante selskaber:

Danske

Europæiske

  • United European Gastroenterology (UEG) - foreningen af alle Europæiske gastroenterologiske selskaber. Afholder den største kongres i Europa inden for specialet og tilbyder kurser af høj kvalitet
  • European Crohn’s & Colitis Organization (ECCO) - Europæisk interesseorganisation inden for inflammatorisk tarmsygdom. Afholder en årlig IBD-kongres, udbyder intensiv kurser og guidelines inden for IBD. Udgiver tidsskriftet Journal of Crohn’s & Colitis.
  • European Pancreatic Club (EPC) - Afholder et årligt møde, udgiver ”Pancreatology” og støtter derudover projektet "Pancreas 2000", som støtter postgraduat uddannelse af pankreatologer i Europa.
  • European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) - Foreningen af de Europæiske ultralyd-selskaber, der pirmært dækker abdominal ultralyd men også bevægeapparat, gynækologi osv. Siden indeholder guidelines og cases til de ultralydinteresserede. Selskabet afholder en årlig kongress samt en verdesnkongres hvert andet år.

Amerikanske

  • American Gastroenterological Association (AGA) - det amerikanske selskab for gastroenterologi og hepatologi. Afholder hvert år verdens største gastroenterologiske kongres og udgiver ”Gastroenterology” og ”Clinical Gastroenterology and Hepatology”, sidstnævnte også podcasts, samt bøger indenfor emnerne.

2. Gastroenterologiske og hepatologiske kongresser

Hvor: Middelfart        Hvornår: Primo september

Selskabets årsmøde afholdes på Hindsgavl Slot i starten af september over to dage, og er et godt sted at møde kommende kollegaer samt at høre falige indlæg om bl.a. dansk forskning. Derudover afholdes selskabets generalforsamling i forbindelse med mødet.

Hvor: Europa                Hvornår: Ultimo oktober

Er UEG’s årlige kongress, der er Europas største inden for gastroenterologi. Kongressen dækker både gastroenterologi, hepatologi, endoskopi og kirurgi. Den ligger hvert år omkring den 20. oktober og varer fra mandag til onsdag. Lørdag og søndag forinden afholdes et fantastisk post-graduat kursus, der dækker emner fra hele specialet, og som kan stærkt kan anbefales til alle kursister.

Hvor: USA                      Hvornår: Ultimo maj

Er det amerikanske selskab for gastroenterologi’s årlige kongres, der ligger i midten af maj. Det er verdens største gastroenterologiske kongres med over 16.000 deltagere. Kongressen dækker både gastroenterologi, hepatologi, endoskopi og kirurgi. Den varer, lige som UEGW, altid fra mandag til onsdag, og har i weekenden inden et stærkt besat post-graduat kursus, der også varmt kan anbefales.

Hvor: Europa                Hvornår: Medio februar

Dette er ECCO’s årlige kongress, der kun omhandler inflammatorisk tarmsygdom. Kongressen afholdes hver februar og varer fra torsdag til lørdag. Dækker både klinisk og grundforskning og afholder desuden et meget godt ”IBD Advanced intensive course” for kursister. Der uddeleles rejselegat ved årsmødet til intensiv kurset, se mere under "legater", idet man skal indstilles af sit nationale selskab som deltager.

Hvor: Europa                Hvornår: Ultimo april

Dette er det Europæiske hepatologiske selskabs årlige kongress, der ligger i slutningen af april og varer 4 dage. Det er Europas største videnskabelige møde om leversygdomme. Igen er det muligt at tilmelde sig post-graduate kurser og workshops i dagene inden kongressen starter.

Hvor: USA                      Hvornår: Medio November

Kongressen er det amerikanske hepatologiske selskabs kongress, der er verdens støste af sin art. Kongressen afholdes hver år i November og varer 3 dage. I dagene op til er det muligt at deltage i anbefalelsesværdige kurser og workshops på kursist-niveau.

Hvor: København       Hvornår: Sidste fredag i november

Den skandinaviske forening for neurogastroenterology og motilitet holder årligt et endagsmøde om et emne inden for området. Det er et lile møde, hvor eksperter giver overblik illustreret af cases, som debatteres i salen.

Hvor: Skiftevis USA og Europa           Hvornår: Primo september

Er den årlige internationale kongres om neurogastroenterologi og motilitet. Holdes på skift i europa og USA i slutningen af august eller starten af september. Der holdes typisk et ”post-graduate” course af höj kvalitet i dagen forud for kongressen.

Hvor: Europa                Hvornår: Ultimo August

Kongressen holdes hvert andet år, er multidisciplinær og handler kun om én sygdom ad gangen. Alle foredrag er ”review foredrag” hvor eksperter er indkaldt til at holde 5 minuters oplæg om deres felt