Events

27 / 09 / 2018
Basal Endoskopi (YDSGH)
28 / 09 / 2018
ESGE: From Guidelines to Clinical Practice in Endoscopy
11 / 10 / 2018
IBD Nordic
12 / 10 / 2018
Best way to treat IBD
20 / 10 / 2018
UEGW 2018
12 / 11 / 2018
Nordic EUS 2018
22 / 11 / 2018
SAGIM PhD Network meeting 2018
23 / 11 / 2018
SAGIM
11 / 01 / 2019
DSGH & DKS´s videreuddannelseskursus
18 / 01 / 2019
36th SADE course in Endoscopy

Hvem er Y-DSGH

Hvad er Yngre Gastroenterologer & Hepatologer/ Hvem er vi ?

Yngre Gastroenterologer og Hepatologer er et udvalg under DSGH for alle studerende og læger med ønske om specialisering indenfor gastroenterologi og hepatologi. Vores formål er trefoldigt:

  • At støtte og gennemføre kursus- og mødeaktiviteter indenfor uddannelse, endoskopi og forskning.
  • At støtte op om sociale aktiviteter hos kommende gastroenterologer og hepatologer med henblik på at skabe grobund for fremtidigt samarbejde på tværs af afdelinger og regioner.
  • At gøre brugbar information om relevante kurser, selskaber, guidelines, instrukser m.m. tilgængelig for alle med interesse i gastroenterologi og hepatologi.

Udvalget for Yngre Gastroenterologer og  Hepatologer består af 6 yngre læger samt medlem af DSGH’s bestyrelse som tovholder. Formanden for udvalget har møderet ved DSGH’s bestyrelsesmøder.

 Find os på

 

 
 
 
 
Mødereferater: