Generalforsamling i DSGH lørdag den 9. september 2023, Comwell Kolding

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
lørdag den 9. september 2023, Comwell Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/Torben Knudsen
 3. Fremlæggelse af regnskabet v/Signe Wildt
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2023-24 v/Signe Wildt
 5. Beretning fra stående udvalg (opdateres løbende på hjemmesiden)
 6. Valg til bestyrelse
 7. Forslag
  1. Fra bestyrelsen: Nyt kommissorium for Guidelineudvalget
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på …

UEG ERCP Study

As representatives of the next generation of gastroenterologists in Europe organized in the network of Friends Of The Young Talent Group of the United European Gastroenterology, we ask you for your help and endoscopic expertise!

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is one of the most advanced endoscopy techniques. To deliver high-quality ERCP to our …

Opdatering af guidelinen om udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning

Guidelinen er grundigt gennemarbejdet herunder revision af flowcharts.  Ændringer i forhold til tidligere:

 • Alarmsymptomer, genetisk disposition samt sværhedsgrad af anæmi indgår nu som kriterier for bidirektional endoskopi for yngre (<40 år), uafhængig af cøliakitest og status for menstruation.
 • Det er præciseret, at der ved ”bidirektional endoskopi” forståes koloskopi først. Efterfølgende udføres gastroskopi ved …

“The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD” 21. februar 2024, Stockholm

Det er nu muligt at ansøge om deltagelse i :”The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD”

Kurset finder sted 21. februar, 2024 i Stockholm.

Der kan komme 2 kandidater af sted for Danmark, rejseudgifter og ophold er venligst financieret via sponsorat.

Ansøgningen bedes fremsendes til ECCO’s nationale repræsentanter i Danmark senest …

Behandling af blødende gastroduodenale ulcera

Siden forrige udgave af retningslinjen for behandling af patienter med ulcusblødning er der publiceret en lang række studier på området og den opdaterede retningslinje indeholder på den baggrund ændringer i forhold til anbefalinger relateret til bl.a. timing af gastroskopi, anvendte transfusionstærskler, valg af endoskopisk terapiform, monitorering efter endoskopisk behandling og …