Udvalg for møde- og kursusaktiviteter

Se kommissoriet her