Guideline udvalg

Henriette Ytting (2021) (formand)

Sine Obling (2021)

Anders Neumann (2017-genudpeget 2021)

Amer Hadi (2018 – genudpeget 2022)

Thomas Blixt (2019)

Mogens Stender (DKS, 2021) er ad hoc medlem

Kontaktperson Peter Jepsen

Se kommissoriet her