Legater

DSGH / Danske legater

DSGH´s Takeda Uddannelseslegat 202

1 legat á 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet i september 2022.

Legatet uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet gastroenterologi og hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med besøget skal være at opnå indsigt i eller få specifikke færdigheder indenfor et defineret (specialerelateret) udviklings – eller forskningsområde.

Krav til ansøgning:

Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side

CV (max 1 A4 side) inkl. max. 5 væsentligste publikationer

Kort projektbeskrivelse (max 1 A4 side) for det udviklingsområde der ønskes afklaret med et studiebesøg, godkendt (underskrevet) af vejleder/leder på projektafdelingen

Ansøgningsfrist: dato: 1. august 2022

Ansøgning sendes til: DSGH sekretær Klaus Theede (sekretaer@dsgh.dk)

Krav til ansøger:

Læge, der stiler mod eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Medlem af DSGH

Accept fra den afdeling hvor udviklingsområdet er forankret

Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge

Kort oral præsentation (5 min) af projekt og udbytte af besøg ved efterfølgende DSGH årsmøde.

Behandling af ansøgning:

Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH.

DSGH/DKS Olympus endoskopi rejselegat.

Bliv modtager af Dansk Kirurgisk Selskabs og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologis rejselegat på 25.000 kr. Endoskopiudvalget under DSGH/DKS ønsker at støtte udviklingen inden for dansk gastroentestinal endoskopi. Vi uddeler derfor et årligt rejselegat på 25.000 kr. Legatet er beregnet til et studieophold ved en udenlandsk endoskopienhed, efter eget ønske, med henblik på at opnå kendskab til nye endoskopiske teknikker til gavn for patienter i Danmark. Så arbejder du med endoskopi, og kunne ovenstående lyde som noget for dig, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning. For at kunne ansøge om legatet skal du være medlem af minimum et af selskaberne. Rejselegatet er muliggjort via økonomisk støtte fra Olympus Danmark A/S. 

Sådan ansøger du om legatet Der skal indsendes en motiveret ansøgning og CV (max 1 A4 side hver). Ansøgningen sendes til: gitte.pia.froesig-petersen@regionh.dk Der åbnes for ansøgninger 1. juni 2022 – Deadline: 15. august 2022 Legatet vil blive overrakt af formanden for Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, professor, dr.med. Torben Knudsen, på årsmødet , som afholdes 2. september 2022. OBS! Efter legatrejsen er afholdt, fremsendes en kort beskrivelse af rejsen og dennes udbytte for legatmodtageren til Endoskopudvalgets formand.

Internationale legater

Call for Nominations of Participants at the 21st IBD Intensive Course for Trainees

The 21st ECCO Intensive Course for Trainees in IBD for residents, fellows in gastroenterology and junior faculty will take place in Copenhagen, Denmark, on March 1, 2023 just prior to our next Congress. We are pleased to inform you that the Preliminary programme of this course is already available.

Minimum criteria for nominees:

ECCO Member status (2023)

  • Trainees at least in their third year with preferably one year GI experience
  • Should demonstrate a sufficient level of English to follow the course

Nomination process for candidates from ECCO Country Member states:

Candidates who are interested should contact their respective national representatives.

Der kan fra Danmark deltage to yngre læger.

Kurset er gratis, der er desuden mulighed for sponsorering til transport, ophold og videre deltagelse i ECCO kongressen.

Kort motiveret ansøgning og CV – begge på engelsk, kan fremsendes til ECCO’s nationale repræsentanter i Danmark. Deadline for ansøgning er 22 august 2022

Jørn Brynskov, overlæge,

Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

Mail: joern.brynskov@regionh.dk

Signe Wildt, overlæge,

Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Mail: signe.wildt@regionh.dk

MIKROSKOPISK COLITIS FORSKNINGSLEGAT / EMCG RESEARCH GRANT

The European Microscopic Colitis Group (EMCG) offers a research grant per year to promote innovative scientific research in the area of Microscopic Colitis (MC) in Europe. The applicants can be basic and/or clinical scientists who have the intention to conduct MC research within Europe.

The annual deadline for submission for an EMCG Grant is 15 June.

Finance: The sum of the grant is 10.000-20.000 EU.

Se mere på EMCG’s hjemmeside: http://www.emcg-ibd.eu/EMCG-research-Grant.html

Mere info senere