Legater

DSGH / Danske legater

DSGH’s Takeda rejselegat 2023 

1 legat á 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet den 8. september 2023.

Legatet uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet Gastroenterologi og Hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med besøget skal være at opnå indsigt i eller få specifikke færdigheder indenfor et defineret specialerelateret udviklings-  eller forskningsområde.

Krav til ansøgning:

Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side

CV (max 1 A4 side) inkl. max. 5 væsentligste publikationer

Kort projektbeskrivelse (max 1 A4 side) for det udviklingsområde der ønskes afklaret med et studiebesøg, 

Ansøgningsfrist: dato: 8. august 2023

Ansøgning sendes til: DSGH sekretær Lone Gabriels Klinge (sekretaer@dsgh.dk)

Krav til ansøger:

Læge, der stiler mod at blive eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Medlem af DSGH

Accept fra den afdeling hvor udviklingsområdet er forankret

Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge

Kort oral præsentation (5 min) på næstkommende årsmøde med beskrivelse af projektet samt udbyttet af opholdet.

Behandling af ansøgning:

Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH.

DSGH’s Tillotts Pharma rejselegater 2023

Ansøgningsfrist tirsdag den 8. august 2023.

Uddeles i samarbejde med DSGH ved foreningens årsmøde.

Tillotts Pharma ønsker at støtte faglig efteruddannelse inden for brugen af ultralyd i gastroenterologisk diagnostik.

Sponsoratet gives i form af efteruddannelseslegater til studieophold:

 • 2 legater af maximum DKK 25.000 pr. stk
 • Legatmodtagerne udvælges af DSGH´s bestyrelse i samarbejde med UL-udvalget

Der kan ansøges om støtte til :

 • Studieophold på en specialiseret klinisk gastroenterologisk afdeling i ind- eller udland med henblik på at opnå specifikke færdigheder inden for brugen af ultralyd i gastroenterologien.

Følgende faktiske omkostninger kan dækkes ( dog maximalt til legatbeløbets grænse):

 • Rimelige rejseomkostninger ( økonomi klasse)
 • Rimelige opholdsomkostninger i form af overnatning på hotel i max mellemklasse
 • Evt. betaling til efteruddannelsesstedet.

Krav til ansøgning:

 • Udfærdiges på dansk, max 1 A4 side
 • CV ( max 1 A4 side ) inkl. væsentlige publikationer ( max 5)
 • Kort projektbeskrivelse, godkendt og underskrevet af vejleder / leder på efterudannelsesafdelingen, herunder bekræftelse på at arbejdet udgør minimum 25 timer ugentligt
 • Ansøgningsfrist 8. august 2023
 • Ansøgningen sendes til DSGH´s sekretær Lone Klinge, sekretaer@dsgh.dk 

Krav til ansøger:

 • Læge, der stiler mod eller er speciallæge i specialet Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi
 • Medlem af DSGH
 • Dokumenteret aftale (letter of invitation) fra den institution i udlandet der søges penge til at besøge
 • Kort oral præsentation (5 min) af projekt og udbytte af besøg ved efterfølgende DSGH årsmøde.

Behandling af ansøgning:

 • Vurdering af indkomne ansøgninger og beslutning om tildeling af legat foretages af Bestyrelsen for DSGH i samarbejde med foreningens ultralyds udvalg
 • Legatet uddeles ved DSGH´s årsmøde

Internationale legater

Det er nu muligt at ansøge om deltagelse i :”The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD”

Kurset finder sted 21. februar, 2024 i Stockholm.

Der kan komme 2 kandidater af sted for Danmark, rejseudgifter og ophold er venligst financieret via sponsorat.

Ansøgningen bedes fremsendes til ECCO’s nationale repræsentanter i Danmark senest 1. September 2023.

 

Jørn Brynskov, overlæge, Herlev Hospital. Mail: joern.brynskov@regionh.dk

Signe Wildt, overlæge, Hvidovre Hospital. Mail: signe.wildt@regionh.dk

 

Minimum criteria for nominees:

– ECCO Member status (2024)

– Trainees at least in their third year with preferably one-year GI experience

– Should demonstrate a sufficient level of English to follow the course

– Submit a short CV and letter of intent in English (containing full contact details, position and

information about their hospital affiliation).

 

For more information see: https://www.ecco-ibd.eu/images/1_About_ECCO/1_4_ECCO_Operational_Board/1_4_1_ClinCom/2023_04_12_DRAFT_IBD%20Intensive%20Course%20for%20Trainees_Call_2024.pdf

 

MIKROSKOPISK COLITIS FORSKNINGSLEGAT / EMCG RESEARCH GRANT

The European Microscopic Colitis Group (EMCG) offers a research grant per year to promote innovative scientific research in the area of Microscopic Colitis (MC) in Europe. The applicants can be basic and/or clinical scientists who have the intention to conduct MC research within Europe.

The annual deadline for submission for an EMCG Grant is 15 June.

Finance: The sum of the grant is 10.000-20.000 EU.

Se mere på EMCG’s hjemmeside: http://www.emcg-ibd.eu/EMCG-research-Grant.html