DSGH's bestyrelse

 

DSGH's bestyrelse, september 2017:

 

Hvis du ønsker at kontakte/skrive til DSGH bestyrelse - så skriv til DSGH's lægelige sekretær

Habilitetserklæringer for bestyrelsen vises ved klik på foto

       
Formand
(2016/2017)

Henning Glerup
Specialeansvarlig overlæge, PhD

Regionshospitalet Silkeborg 
Diagnostisk Center, Klinik for Mave- og Infektionssygdommer 
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

henning
       
Næstformand /
tidl. formand
(2014/2017)

Inge Nordgaard-Lassen
Ledende overlæge, dr.med.

Hvidovre Hospital
Gastroenheden, 360, medicinsk sektion
Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

1 HPIM0007
       
Sekretær
(2016)

Lone G. Madsen
Overlæge, ph.d.

Sjællands Universitetshospital Køge
Medicinsk Afdeling
Lykkebækvej 1, 4600 Køge

lonemadsen
       

Kasserer
(2017)

Gerda Elisabeth Villadsen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Aarhus Universitetshospital
Medicinsk Hepatologisk og Gastroenterologisk afd. V
Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C
GERVIL tryk
   

 

 

Bestyrelsesmedlem
(2013)

Peter Holland-Fischer
Overlæge

Aalborg Universitetshospital
Gastroenterologisk afdeling
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
 children s doctor photos physician nb16719
   

 

 
Bestyrelsesmedlem
(2014)
Erika Bélard
Afdelingslæge

Herlev Hospital
Gastroenheden, Medicinsk sektion
Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

belard
       
Bestyrelsesmedlem
(2017)
 
Annette Dam Fialla
Overlæge, ph.d.

Odense Universitetshospital
S - Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme
J.B. Winsløws vej 4, 5000 Odense C 

children s doctor photos physician nb16719