Søg
Close this search box.

“The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD” 21. februar 2024, Stockholm

Det er nu muligt at ansøge om deltagelse i :”The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD”

Kurset finder sted 21. februar, 2024 i Stockholm.

Der kan komme 2 kandidater af sted for Danmark, rejseudgifter og ophold er venligst financieret via sponsorat.

Ansøgningen bedes fremsendes til ECCO’s nationale repræsentanter i Danmark senest …

Opdatering af guidelinen om udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning

Guidelinen er grundigt gennemarbejdet herunder revision af flowcharts.  Ændringer i forhold til tidligere:

  • Alarmsymptomer, genetisk disposition samt sværhedsgrad af anæmi indgår nu som kriterier for bidirektional endoskopi for yngre (<40 år), uafhængig af cøliakitest og status for menstruation.
  • Det er præciseret, at der ved ”bidirektional endoskopi” forståes koloskopi først. Efterfølgende udføres gastroskopi ved …

Behandling af blødende gastroduodenale ulcera

Siden forrige udgave af retningslinjen for behandling af patienter med ulcusblødning er der publiceret en lang række studier på området og den opdaterede retningslinje indeholder på den baggrund ændringer i forhold til anbefalinger relateret til bl.a. timing af gastroskopi, anvendte transfusionstærskler, valg af endoskopisk terapiform, monitorering efter endoskopisk behandling og …

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at evaluere og eventuelt forbedre sin kommunikation til læger.

Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Du kan også tilgå spørgeskemaet via den invitation du har modtaget i e-Boks.

KLIK …

Opdateret guideline: Hepatisk encephalopati

Vi er stolte over at kunne præsentere en opdateret guideline vedrørende hepatisk encephalopati

Væsentlige ændringer er:

– Afsnit om bilkørsel
– Animal Naming test er nævnt som alternativ til CRT og PSE
– Ernæring som en del af behandlingen
– Anbefaling om Rifaximin præ- og post-TIPS

Læs den her