UEG ERCP Study

As representatives of the next generation of gastroenterologists in Europe organized in the network of Friends Of The Young Talent Group of the United European Gastroenterology, we ask you for your help and endoscopic expertise!

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is one of the most advanced endoscopy techniques. To deliver high-quality ERCP to our …

Opdatering af guidelinen om udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel uden synlig blødning

Guidelinen er grundigt gennemarbejdet herunder revision af flowcharts.  Ændringer i forhold til tidligere:

 • Alarmsymptomer, genetisk disposition samt sværhedsgrad af anæmi indgår nu som kriterier for bidirektional endoskopi for yngre (<40 år), uafhængig af cøliakitest og status for menstruation.
 • Det er præciseret, at der ved ”bidirektional endoskopi” forståes koloskopi først. Efterfølgende udføres gastroskopi ved …

“The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD” 21. februar 2024, Stockholm

Det er nu muligt at ansøge om deltagelse i :”The 22nd ECCO Intensive Course for Trainees in IBD”

Kurset finder sted 21. februar, 2024 i Stockholm.

Der kan komme 2 kandidater af sted for Danmark, rejseudgifter og ophold er venligst financieret via sponsorat.

Ansøgningen bedes fremsendes til ECCO’s nationale repræsentanter i Danmark senest …

Behandling af blødende gastroduodenale ulcera

Siden forrige udgave af retningslinjen for behandling af patienter med ulcusblødning er der publiceret en lang række studier på området og den opdaterede retningslinje indeholder på den baggrund ændringer i forhold til anbefalinger relateret til bl.a. timing af gastroskopi, anvendte transfusionstærskler, valg af endoskopisk terapiform, monitorering efter endoskopisk behandling og …

SAVE THE DATE – DSGH’s kursus i Abdominal Ultralydsscanning 3. november 2023

Dato: 3/11 2023  – Kl. 09:00-16:00

Arrangør: DSGH – Ultralydsudvalget.

Sted: NordSim, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg. Ved Sygehus Syd.

Undervisere: Medlemmer af DSGHs Ultraslydsudvalg, kursusansvarlig Peter Holland-Fischer.

Emne: Hands-on ultralydsskanning af abdomen herunder lever, galdeveje og tarm. Basalt niveau, men også udfordringer til mere øvede. Scanning af patienter med patologi sv.t. …

Temadag DSGH – Tarmultralyd i klinikken – hvorfor og hvordan?

Torsdag den 20. april 2023

Comwell Middelfart – Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Agenda:

16.00-16.20     Ankomst

16.20-16.30     Velkomst og kort introduktion ved Chairman Jacob Bjerrum, Herlev Hospital

16.30-17.15      Tarmultralyd i den kliniske hverdag – hvorfor og hvordan anvendes det?
v/ Prof. Christian Maaser, Lüneburg Hospital, Tyskland

17.15-17.30      Kaffe, te, kage og frugt

17.30-18.30     Tre IBD-patient …

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at evaluere og eventuelt forbedre sin kommunikation til læger.

Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Du kan også tilgå spørgeskemaet via den invitation du har modtaget i e-Boks.

KLIK …

Generalforsamling i DSGH fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 
fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Torben Knudsen
 3. Fremlæggelse af regnskabet v. Signe Wildt
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2022-23 v. Signe Wildt
 5. Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
 6. Forslag
  1. Ændring af kommissorier for endoskopiudvalg og udvalget for speciallægeuddannelsen.
  2. Oprettelse af udvalg …