Årsmøde 2022 – Abstract submission

Tilmelding af abstracts til årsmødet er åben indtil 19/8-22 kl 12.

Abstracts må max fylde 250 ord (eller 220 ord og en figur eller tabel) og skal indeholde følgende: Titel, forfattere inklusive e-mail til korrespondance med præsenterende forfatter, institutioner og struktureret abstract.

Abstracts vil blive udvalgt til enten foredragskonkurrencen eller e-poster præsentation …

DSGH’s Takeda Uddannelseslegat 2022

1 legat á 25.000 dkr er åben for ansøgning med henblik på uddeling ved DSGH Årsmødet i september 2022.

Legatet uddeles til læger med dokumenteret interesse indenfor specialet gastroenterologi og hepatologi med henblik på økonomisk støtte til besøg på en specialiseret klinisk eller paraklinisk gastroenterologisk eller hepatologisk afdeling i udlandet.

Formålet med …

Generalforsamling i DSGH fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 
fredag den 2. september 2022, Comwell Kolding

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Torben Knudsen
 3. Fremlæggelse af regnskabet v. Signe Wildt
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2022-23 v. Signe Wildt
 5. Beretning fra stående udvalg (se hjemmesiden)
 6. Forslag
  1. Ændring af …

Opdateret guideline: Hepatisk encephalopati

Vi er stolte over at kunne præsentere en opdateret guideline vedrørende hepatisk encephalopati

Væsentlige ændringer er:

– Afsnit om bilkørsel
– Animal Naming test er nævnt som alternativ til CRT og PSE
– Ernæring som en del af behandlingen
– Anbefaling om Rifaximin præ- og post-TIPS

Læs den her

Nationalt symposium om senfølger efter kræft – 6/5-22

Senfølger efter kræft i bækkenorganerne – hvad har vi lært og hvor skal vi hen? Egen forskning sat i perspektiv af inspirational talks fra vores 4 internationale advisors .

Målgruppe

Symposiet er målrettet følgende personer og grupper:

 • fagpersoner fra de forskellige regionale senfølgetilbud
 • patientorganisationer
 • relevante DMCG’er
 • beslutningstagere
 • andre fagpersoner med interesse for senfølger efter kræft”

Olympus endoskopi rejseleget på 25.000 kr

Fra 1. juni 2022 vil det være muligt at ansøge om Dansk Kirurgisk Selskabs rejselegat på 25.000 kr.

Endoskopiudvalget under DSGH/DKS ønsker at støtte udviklingen inden for dansk gastrointestinal endoskopi.

Læs mere om legatet her