Generalforsamling i DSGH lørdag den 9. september 2023, Comwell Kolding

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
lørdag den 9. september 2023, Comwell Kolding

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/Torben Knudsen
  3. Fremlæggelse af regnskabet v/Signe Wildt
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2023-24 v/Signe Wildt
  5. Beretning fra stående udvalg (opdateres løbende på hjemmesiden)
  6. Valg til bestyrelse
  7. Forslag
    1. Fra bestyrelsen: Nyt kommissorium for Guidelineudvalget
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på …

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks

Lægemiddelstyrelsen vil gerne høre din mening om udsendelse af sikkerhedsinformation om lægemidler via e-Boks.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at evaluere og eventuelt forbedre sin kommunikation til læger.

Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Du kan også tilgå spørgeskemaet via den invitation du har modtaget i e-Boks.

KLIK …